Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 18-05-2020

Kompensasjon for omsetningsfall

Det er nå mulig å søke om støtte for april på kompensasjonsordning.no.

Foretak med stort omsetningsfall på grunn av koronapandemien kan nå gå inn på https://kompensasjonsordning.no/ og søke om kompensasjon. Støtten fastsettes ut fra størrelsen på uunngåelige faste kostnader i hvert enkelt foretak.

Kompensasjonsordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge (etter fortaksloven § 2-1), med enkelte unntak. Den vil omfatte bedrifter som har minst 30 prosent omsetningsfall sammenlignet med samme måned året før. For mars vil satsen være 20 prosent, siden de strenge smittevernstiltakene ble innført først 12. mars. Ordningen vil bli forvaltet av Skatteetaten.

Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai i 2020, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

Endringer i ordningen

Fra og med april er det gjort noen justeringer i kompensasjonsordningen. Her er de to viktigste:

  • Egenandelen halveres fra 10 000 til 5 000.
  • Hvert foretak kan motta gaver for inntil 3 000 kroner per måned, uten at det skal regnes som omsetning. Det vil sørge for at kronerulling og lignende inntil denne grensen ikke fører til redusert tilskudd. Ellers er det slik at inntekt fra andre støtteordninger i forbindelse med virusutbruddet må regnes som omsetning, for eksempel tilskudd fra ordningen for selvstendig næringsdrivende.


Om kompensasjonsordningen

Ordningen er basert på en todelt modell for beregning av kompensasjon, der modell II vil gjelde for bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik: Reduksjon i omsetning x (uunngåelige faste kostnader – egenandel på 5 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent. Modell II vil være gjeldende for MEFs medlemsbedrifter som kan søke om kompensasjon.

Slik er beregningen for å finne omsetningsfallet for april dersom foretaket ble etablert mars 2019 eller tidligere:

Klikk her for å beregne ditt tilskudd.


Foretak som ikke har blitt pålagt å stenge av staten trenger å vite to ting for å beregne tilskudd for april 2020:

  • Hvor stort omsetningsfall foretaket har for april 2020 (se beregningsformler over)
  • Summen av foretakets faste, uunngåelige kostnader for april 2020


Ettersending av bekreftelse til revisor

Foretak som er bedt om å sende inn bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører, får utsatt fristen for å sende bekreftelse til 1. juni 2020.


Sanksjoner

Skatteetaten kan ilegge sanksjoner hvis foretaket som mottar tilskudd har oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger.

Kilde: Kompensasjonsordning.no


Kontaktpersoner MEF

Medlemsbedrifter som har spørsmål om ordningen kan ta kontakt med MEF. Her finner du en oversikt over kontaktpersonene i de ulike regionene/avdelingene:

MEF Region Nord:
Martin Grønslett - Tlf: 958 48 050

MEF Region Midt:
Lars Roan - Tlf: 915 69 470

MEF Region Øst:
Espen Alvestad - Tlf: 468 47 412

MEF Region Sørøst:
Jørn C. Evensen - Tlf: 913 27 357

MEF Region Sørvest:
Marie Oftedal - Tlf: 952 40 482

MEF Region Vest:
Paul Olaf Baraas - Tlf: 906 22 087

MEF avd. Skog:
Bjørn Lauritzen - Tlf: 907 37 626

MEF avd. Brønn- og spesialboring:
Einar Østhassel - Tlf: 908 66 302

MEF avd. Gjenvinning og Avfallshåndtering:
Sverre Huse-Fagerlie - Tlf: 488 94 993

Kontaktinformasjon - MEFs kompensasjonsgruppe
MEF har etablert en gruppe som skal sørge for at medlemmer kan få hjelp til søknadsprosessen. Denne består av følgende personer:

Paul Olaf Baraas – Tlf: 906 220 87
Håvard Almås – Tlf: 976 83 831
Finn Bangsund – Tlf: 913 12 229
Marte Tessem – Tlf: 984 88 641
Lars Roan – Tlf: 915 69 470