Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 8-05-2020

Nye regler for å hjelpe bedrifter truet av konkurs trer i kraft rekordfort

De nye reglene vil redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som nå rammes av akutt svikt i inntektene.

Regjeringen har vedtatt å sette i kraft nye regler om rekonstruksjon allerede 11. mai 2020.

– Regjeringens nye regler trer i kraft rekordfort. Utbruddet av covid-19 gjør behovet for effektive regler for bedrifter akutt. For å hjelpe bedrifter som i en normal situasjon ikke hadde gått konkurs, var det viktig at endringene om gjeldsforhandlinger skulle tre i kraft så raskt som mulig, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Gjeldsforhandling gir en rettslig ramme for forhandlinger med kreditorene med sikte på en frivillig eller tvungen ordning av gjelden slik at man kan unngå at skyldneren slås konkurs. Det åpnes i dag svært få gjeldsforhandlinger fordi reglene er lite egnet til å gjennomføre en vellykket rekonstruksjon av virksomheten. Den nye loven vil erstatte konkurslovens regler på dette området og gir regler om det som kalles rekonstruksjonsforhandlinger.

– Målet med endringene er å etablere et mer effektivt verktøy for å få ryddet opp i virksomheters gjeldsproblemer og identifisere hvilke bedrifter som kan være levedyktige, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Begjæring om gjeldsforhandling som er fremmet, men ikke avgjort av retten, før loven trer i kraft, vil behandles etter de nye reglene. Skyldnere kan også be om at gjeldsforhandlinger som allerede er åpnet, behandles etter de nye reglene så lenge åpningen skjedde etter 1. mars 2020 og det ikke allerede er tatt stilling til et forslag om frivillig gjeldsordning eller stemt over et forslag til tvangsakkord.

Loven er midlertidig, og vil oppheves 1. januar 2022.

– Selv om loven som nå trer i kraft gjelder frem til 2022, vil vi jobbe videre med å utvikle permanente regler som skal hjelpe næringslivet å unngå unødvendige konkurser, avslutter Mæland

Saken er hentet fra Regjeringen.no

Relaterte nyheter

Frist for rapportering etter åpenhetsloven
Publisert:16.05.2023

Frist for rapportering etter åpenhetsloven

Bedrifter som omfattes av loven plikter å offentliggjøre redegjørelse for egen aktsomhetsvurdering innen 30. juni.

Les merles mer
Lønn for røde dager
Publisert:12.05.2023

Lønn for røde dager

I mai er det mange helligdager, eller det vi kaller «røde dager». Her er en oversikt over hvordan disse dagene skal godtgjøres. Legg merke til at det gjelder ulike regler for bedrifter med og uten tariffavtale.

Les merles mer
Streik hos kunde eller leverandør
Publisert:17.04.2023

Streik hos kunde eller leverandør

Rammes din bedrift av den pågående streiken? Her finner du informasjon om permitteringsregler med mer.

Les merles mer