Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 5-05-2020

KSMEF - tilrettelagt for miljøfyrtårnsertifisering

I samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn er innholdet i KSMEF nå også tilpasset kriteriene for miljøfyrtårnsertifisering

Miljøfyrtårn har kriterier tilpasset ulike bransjer. KSMEF dekker følgende kriterier:

  • Felles
  • Byggeier
  • Maskinentreprenør
  • Anleggsgartner
  • Pukk og grus
  • Mekanisk verksted

Bedrifter som ønsker å bli miljøfyrtårnsertifisert benytter dokumenter knyttet til kriteriene som er relevante for bedriften.

Det er benyttet samme metodikk som for ISO, internkontrollforskriften osv. Dvs. man henter fra bibliotek og velger nøkkelfilter "Referanse" og søkekriterie "Miljøfyrtårn" og dokumenterer implementeringen i dokument «0101-028 D Samsvarserklæring – Miljøfyrtårn» inntil sertifikat foreligger eller om byggherre aksepterer «i henhold til».

Har du spørsmål om KSMEF, ta kontakt med ditt lokale regionskontor.

Les mer om KSMEF her.

Relaterte nyheter

Entreprenørenes stansingsrett
Publisert:14.09.2023

Entreprenørenes stansingsrett

Vi får stadig spørsmål fra medlemmer om de kan stanse arbeidene når oppdragsgiver ikke betaler. En slik adgang har entreprenøren, men ikke ved ethvert betalingsmislighold.

Les merles mer
Hva er konsekvensene etter ekstremværet Hans?
Publisert:21.08.2023

Hva er konsekvensene etter ekstremværet Hans?

Det reelle omfanget av skader etter Hans er ennå langt fra kartlagt, og faremomenter etter været gjør seg fremdeles gjeldende. Her redegjør vi for noen sentrale momenter entreprenører må ta hensyn til.

Les merles mer
Meld deg på Meklingskonferansen 23. august
Publisert:15.08.2023

Meld deg på Meklingskonferansen 23. august

Utenrettslig løsning av konflikter ved bruk av mekling og oppmenn er brennaktuelt. Løsning kan skje tidligere, til lavere kostnader og på en enklere og bedre måte enn gjennom rettsapparatet.

Les merles mer