Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 20-04-2020

Informasjon til bedrifter: Søknad om statlig kompensasjonsordning

Foretak kan nå søke staten om kompensasjon for tapt omsetning som følge av koronaviruset. Her finner du mer informasjon om ordningen og kontaktpersoner i MEF.

Foretak med stort omsetningsfall på grunn av koronapandemien kan nå gå inn på https://kompensasjonsordning.no/ og søke om kompensasjon. Støtten fastsettes ut fra størrelsen på uunngåelige faste kostnader i hvert enkelt foretak.

Kompensasjonsordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge (etter fortaksloven § 2-1), med enkelte unntak. Den vil omfatte bedrifter som har minst 30 prosent omsetningsfall sammenlignet med samme måned året før. For mars vil satsen være 20 prosent, siden de strenge smittevernstiltakene ble innført først 12. mars. Ordningen vil bli forvaltet av Skatteetaten.

Kompensasjonsordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge (etter fortaksloven § 2-1), med enkelte unntak. Den vil omfatte bedrifter som har minst 30 prosent omsetningsfall sammenlignet med samme måned året før. For mars vil satsen være 20 prosent, siden de strenge smittevernstiltakene ble innført først 12. mars. Ordningen vil bli forvaltet av Skatteetaten.

Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai i 2020, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

Det legges opp til en todelt modell for beregning av kompensasjon, hvor modell II som vil gjelde for bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik: Reduksjon i omsetning x (uunngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent. Modell II vil være gjeldende for MEFs medlemsbedrifter som kan søke om kompensasjon.

Normal omsetning for mars ut fra omsetningen i samme måned i fjor, justert for veksten fra januar/februar i fjor til januar/februar i år. Slik er beregningen for å finne normal omsetning:

(Omsetningen i mars 2019 x Gjennomsnittlig omsetning for januar og februar/Gjennomsnittlig omsetning for januar og februar) – Omsetningen i mars 2020 – Tilskudd til foretaket knyttet til koronautbruddet mars 2020

I vedlegget nederst i denne saken finner du mer informasjon om ordningen, krav til dokumentasjon og søknadsprosessen.

Kontaktpersoner MEF
Medlemsbedrifter som har spørsmål om ordningen kan ta ta kontakt med MEF. Her finner du en oversikt over kontaktpersonene i de ulike regionene/avdelingene:

MEF Region Nord:
Martin Grønslett - Tlf: 958 48 050

MEF Region Midt:
Lars Roan - Tlf: 915 69 470

MEF Region Øst:
Espen Alvestad - Tlf: 468 47 412

MEF Region Sørøst:
Jørn C. Evensen - Tlf: 913 27 357

MEF Region Sørvest:
Marie Oftedal - Tlf: 952 40 482

MEF Region Vest:
Paul Olaf Baraas - Tlf: 906 22 087

MEF avd. Skog:
Bjørn Lauritzen - Tlf: 907 37 626

MEF avd. Brønn- og spesialboring:
Einar Østhassel - Tlf: 908 66 302

MEF avd. Gjenvinning og Avfallshåndtering:
Sverre Huse-Fagerlie - Tlf: 488 94 993

Kontaktinformasjon - MEFs kompensasjonsgruppe
MEF har etablert en gruppe som skal sørge for at medlemmer kan få hjelp til søknadsprosessen. Denne består av følgende personer:

Paul Olaf Baraas – Tlf: 906 220 87
Håvard Almås – Tlf: 976 83 831
Finn Bangsund – Tlf: 913 12 229
Marte Tessem – Tlf: 984 88 641
Lars Roan – Tlf: 915 69 470

pdfInformasjon og rutine for søknad om statlig kompensasjonsordning