Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 14-04-2020

Kontantstøtte ved omsetningstap

Her er informasjon til bedrifter som vurderer å søke om å få kompensert for faste utgifter knyttet til koronasituasjonen.

Stortinget vedtok 7. april en midlertidig tilskuddsordning for bedrifter med stort omsetningsfall som følge av koronautbruddet. Det er bevilget 50 milliarder kroner til formålet.

Søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert gjennom en digital tjeneste. Det er varslet at søknadsskjema på www.kompensasjonsordning.no vil være klart tidligst fredag 17. april.

MEF oppfordrer foretak som ønsker å søke om å snarest skaffe seg oversikt over følgende:

  • Omsetningen for mars og april i 2019 og 2020
  • Faste uunngåelige kostnader som foretaket har hatt etter koronautbruddet (pr. måned)


MEF bistår medlemmer
MEF har etablert en gruppe som skal sørge for at medlemmer kan få hjelp til søknadsprosessen. Denne gruppen ledes av regionsjef i MEF, Paul Olaf Baraas.

Om ordningen
Virksomheter som har minst 30 prosent omsetningsfall (20 prosent for mars, 30 prosent for april og mai) som følge av virusutbruddet, vil kunne søke om å få kompensasjon fra staten.

Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av:

  • hvor mye omsetningen har falt
  • størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader, og
  • hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten
  • Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

Her finner du mer informasjon om ordningen (inkl. regneeksempel).


Kontaktinformasjon MEF:

Paul Olaf Baraas
Regionsjef
Tlf: 906 22 087
E-post: paul.olaf.baraas@mef.no

Paul Olaf Baraas, MEF