Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 8-04-2020

Forlenger unntaket fra kjøre- og hviletidsreglene

Det norske korona-unntaket fra kjøre- og hviletidsreglene for godstrafikk forlenges for nye 30 dager.

I en pressemelding viser Statens vegvesen til at Norge dermed vil ha et unntak som er mindre omfattende enn dagens som gjelder frem til 12. april – og vil også bare omfatte godstransport.

- Vi har i dag søkt EFTAs overvåkingsorgan (ESA) om en forlengelse av unntak fra kjøre- og hviletidsreglene. Det gjeldene unntaket går ut etter 30 dager, som er 1. påskedag. Av hensyn til forsyningsberedskap er det ønskelig å ha mulighet for fortsatt unntak for transporter som har behov, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

Søknaden som nå er sendt er bare en formalitet. ESA og EU-Kommisjonen har gitt klare retningslinjer for hva slags forlengede unntak som vil bli akseptert av hensyn til trafikksikkerhet og arbeidsvilkår for sjåførene.

Det er søkt om unntak for all godstransport og begrensningene i kjøre- og hviletiden er i tråd med ESAs retningslinjer:

  • Daglig kjøretid på maksimalt 11 timer, døgnhvile minimum 9 timer
  • Ukentlig kjøretid på maksimalt 58 timer og på maksimalt 96 timer over 2 uker
  • En ukehvil på minimum 24 timer må etterfølges av en ukehvil på 45 timer, altså annenhver uke redusert ukehvil. Den reduserte ukehvilen trenger ikke kompenseres.