Tilbake til alle artiklerAlle artikler
MEF-direktør Julie Brodtkorb. Her på "sommerjobb" på E6 Helgeland i fjor, med maskinfører/instruktør Tor Kjetil Bergsaker, driftsleder Stig Ove Bjerkreim og prosjektleder Bjørn Ivar Nedrejord i Bertelsen & Garpestad AS. (Foto: Jørn Søderholm)
Publisert: 31-03-2020

MEF er fornøyd med krisepakke 3 – venter mer

Regjeringen og oppsisjonen på Stortinget er enige om en krisepakke 3, med blant annet penger til vedlikehold og tilskudd til opplæring er noe av innholdet. MEF-direktør Julie Brodtkorb er fornøyd – foreløpig. MEF forventer at neste krisepakke skal forebygge omfattende rettslige tvister senere.

Saken er skrevet av Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen

– Vi er svært godt fornøyd med en omfattende vedlikeholdspakke på vei, bane og rassikring, sier MEF-direktør Julie Brodtkorb.

Det påpekes fra stortinget at det er en rekke småprosjekt som skal sikre kontrakter til små, norske entreprenører over hele landet. Det liker MEF å høre.

– Vi er svært takknemlige for at partiene på stortinget har hørt på MEF og behovet for å nå holde alle våre distriktsarbeidsplasser i gang, sier MEF-direktør Julie Brodtkorb om avtalen.

Dette er de viktigste punktene i avtalen:

 • 5 mrd. kroner mer til kommuner og fylkeskommuner. Rundt 1 milliard skal brukes til å sikre kollektivtransporten.
 • 1 mrd. kroner til vedlikeholdsprosjekter innenfor vei, jernbane, flom- og rassikring.
 • Reduserer satsen på lav moms fra 7 til 6 prosent til 31. desember 2020.
 • Forbedre avskrivingssatsene for industrien. Det er foreløpig usikkert om det også vil gjelde maskinavskrivninger for entreprenører.
 • Kontantstøtte til bedriftene – 20 mrd. kroner pr. mnd. ut mai. Her pågår det fortsatt forhandlinger med partene i arbeidslivet)
 • 400 millioner til kompetansetilbud og opplæring av permitterte og arbeidsledige.

I en medlemsundersøkelse gjennomført av MEF i går oppgir 69 prosent av svarbedriftene at driften har blitt påvirket av koronapandemien.

De vanligste konsekvensene er ansatte i karantene, prosjekter på vent, redusert drift på grunn av kommunale karanteneregler og at aktuelle prosjekter har blitt avlyst før igangsettelse eller utlysing.

Koronapandemien har medført tunge ekstrakostnader for anleggsentreprenører:

 • Rente- og leasingkostnader til maskiner som ikke produserer
 • Effektivitetstap i arbeidsprosessen grunnet fravær av ansatte/nøkkelpersonell
 • Lønn og sosiale kostnader til ansatte som ikke får arbeide (særlig belastende for bedrifter som tidlig ble rammet og som har dekket kostnadene til permitteringslønn, sykepenger og omsorgslønn etter de opprinnelige regelverkene).
 • Høyere materialkostnader på grunn av kronesvekkelsen
 • Merkostnader som følge av forsinkelse og eventuell forsering/omrokkering
 • Eventuelle dagbotskrav fra byggherrer på grunn av redusert fremdrift som følge av underbemanning hos entreprenør eller vansker med materialleveranser.
 • Kostnader som følge av konflikt mellom leddene i kontraktskjeden knyttet til plasseringen av ansvaret for koronasituasjonen.
 • Deler av privatmarkedet har forsvunnet grunnet karanteneregler og hytteforbud.

Det er opplagt at koronasituasjonen vil påføre de fleste anleggsprosjekter store negative tids- og kostnadsmessige konsekvenser. Slike forsinkelser og kostnadskonsekvenser er allerede en kilde til svært mange av de konflikter som oppstår i næringen.

Det blir ikke bedre av at fordelingen av ansvar og risiko for koronasituasjonen er uklar på enkelte områder.

– Vi ser en betydelig fare for at byggherrene har en restriktiv holdning til å betale entreprenørens merkostnader. Dette vil medføre et stort antall rettstvister. Betalingsnekt vil medføre at entreprenører og leverandører videre nedover i kontraktskjeden heller ikke får oppgjør. Med tilhørende fare for mislighold og konkurser, skriver MEF i et notat til det politiske miljøet.

MEF-direktøren forventer at ytterligere krisetiltak fra Regjeringen.

– Det vi nå forventer i neste pakke er en garanti for at entreprenører som enten er HE eller UE gjennom de statlige byggherrene får dekket alle ekstraordinære kostnader de har hatt og har i forbindelse med koronakrisen, sier Julie Brodtkorb.

Relaterte nyheter

Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB
Publisert:25.05.2023

Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB

Innstilingen til ny opplæringslov offentliggjort; OKAB får fortsette som før. – En stor seier for lærlingene, sier MEF-sjef Julie Brodtkorb.

Les merles mer
Opplæringskontorene reddet
Publisert:26.04.2023

Opplæringskontorene reddet

Regjeringspartiene snur i forslaget om ny opplæringslov. Slår fast at opplæringskontorene fortsatt kan være part i lærekontrakten. Vi i MEF jubler.

Les merles mer
Dato er klar for forlengelse av Sentral godkjenning
Publisert:9.01.2023

Dato er klar for forlengelse av Sentral godkjenning

Det er nå klart at overgangsordning for Sentral godkjenning blir forlenga til 1. juli 2025.

Les merles mer