Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 26-03-2020

Korona og kontraktsmessige forhold

MEFs juridiske avdeling skriver her blant annet om vederlagsjustering og fristforlengelse.

Juridisk avdeling mottar en rekke spørsmål fra medlemmene om korona-viruset og konsekvensene dette får for produksjonen i pågående prosjekter, både de fremdriftsmessige og ikke minst de kostnadsmessige konsekvensene. Spørsmålet alle stiller er hvem som skal dekke kostnadene som nå løper som følge av korona-viruset. Det er mange uavklarte spørsmål og foreløpig få fasitsvar.

Situasjonen endrer seg i tillegg raskt, i form av myndighetsvedtak, restriksjoner og innføring av nødvendige helse- og smittevernstiltak mot viruset.

Det er grunn til å anta at nær alle pågående kontrakter og avtaleforhold vil bli påvirket av viruset i større eller mindre grad. Det helt generelle rådet vil være å på vanlig måte varsle kontraktsmessige konsekvenser som oppstår, både konsekvenser relatert til tid (altså forsinkelser og krav på fristforlengelse) og hvilke konsekvenser forholdet har økonomisk sett. Hvordan kostnadsmessige konsekvenser relatert til korona vil bli håndtert, er høyst uvisst, og rettstilstanden er ikke klar. Men det er uansett viktig å holde avtaleparten orientert, og vi anbefaler derfor å varsle forholdet og hvilke konsekvenser som har oppstått med en gang, og deretter holde kontraktsparten løpende orientert om utviklingen. Standardkontraktene (NS 8405/15 og NS 8407/17 og NS 8406/16) inneholder frister for varsler og svar, fristene er henholdsvis «uten ugrunnet opphold» og «innen rimelig tid».

Vår anbefaling pr i dag er at det både varsles krav om vederlagsjustering og fristforlengelser med grunnlag i at det foreligger en endring av kontraktsforholdet. Grunnlag for endringene kan være lov, forskriftsendringer og enkeltvedtak myndighetene gir.

Subsidiært bør det varsles krav om fristforlengelse som følge av at det foreligger en force majeure-situasjon. Det kan da kreves fristforlengelse, men ikke vederlagsjustering.

Det er som nevnt en uklar rettstilstand og det er dermed også usikkert om kravene vil føre frem. Imidlertid er det uansett viktig at kravene er varsles etter kontraktens regler, hvis ikke vil kravene kunne falle bort som en følge av manglende varsling.

Dersom dere selv mottar varsler av denne typen må disse besvares innen de samme fristene (uten ugrunnet opphold/rimelig tid). Siden situasjonen er så uavklart rettslig sett, vil rådet her måtte være at krav om vederlagsjustering avslås.

Det anbefales å varsles via de allerede eksisterende malene eller skjemaene som vanligvis anvendes i prosjektet. Det ordinære krav om endringsordre-skjemaet (varsel om endring) som finnes i MEFs KS/HMS-system kan gjerne brukes. Varslingsskjema finnes også her.

Det pågår samtidig arbeid for å komme til felles løsninger på disse utfordringene, en samlet bransje har overlevert innspill til krise- og tiltakspakke til politiske myndigheter der også disse temaene er sentrale.

docxEntreprenørenes varsel om endringer - svikt hos byggherren - tiltakshaver

Relaterte nyheter

Frist for rapportering etter åpenhetsloven
Publisert:16.05.2023

Frist for rapportering etter åpenhetsloven

Bedrifter som omfattes av loven plikter å offentliggjøre redegjørelse for egen aktsomhetsvurdering innen 30. juni.

Les merles mer
Lønn for røde dager
Publisert:12.05.2023

Lønn for røde dager

I mai er det mange helligdager, eller det vi kaller «røde dager». Her er en oversikt over hvordan disse dagene skal godtgjøres. Legg merke til at det gjelder ulike regler for bedrifter med og uten tariffavtale.

Les merles mer
Streik hos kunde eller leverandør
Publisert:17.04.2023

Streik hos kunde eller leverandør

Rammes din bedrift av den pågående streiken? Her finner du informasjon om permitteringsregler med mer.

Les merles mer