Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 17-03-2020

Viktig om nye permitteringsregler

Stortinget vedtok mandag 16. mars å redusere arbeidsgiverperioden for lønnsplikt under permittering til to dager. Endringen vil trolig tre i kraft 19. mars.

Reduksjon i arbeidsgiverperioden er en del av regjeringens krisepakke for å redusere de negative økonomiske effektene av koronaviruset. Flere av tiltakene er midlertidige. Reduksjonen i arbeidsgiverperioden vil trolig tre i kraft torsdag 19. mars.

Det er foreløpig ikke sikkert når de andre tiltakene iverksettes, noe som avhenger av forskriftsarbeid og at NAV får plass de nødvendige tekniske løsningene.

Andre tiltak:

Permittering

• Arbeidsgiverperiode ved permittering reduseres fra 15 til 2 dager, samt fjerning av ventedagene, knyttet til korona-pandemien.

• Det innvilges full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, derav staten dekker fra dag 3 til 20.

• Det innføres en ordning som sikrer personer en inntekt på minimum 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 % av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G 45 etter dag 20 i permitteringstiden.

• Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G.

• Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som sikrer lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet en inntektssikring på nivå med lærlingelønnen.


Sykepenger

• Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager.

• Selvstendig næringsdrivende og frilansere gis sykepenger fra dag 3 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler.

Omsorgspenger

• Ordningen med omsorgspenger dobles.

• Arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger reduseres til 3 dager.

• Det innføres en ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag 4, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende.