Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 17-03-2020

Råd fra MEF avd GA

Koronaråd for renovasjon, avfallshåndtering og gjenvinning.

Avfallsbransjen er en del av av samfunnskritisk infrastruktur, i kategorien Natur og miljø iht DSB, og det er MEF sin oppfatning at bl.a renovatører, driftsoperatører og nøkkelpersoner hos våre medlemsbedrifter har krav på skole- og barnehageplass iht de nye retningslinjene fra myndighetene.

 • Bedriftene må gjennomføre risikovurderinger av hver operasjon med mål å sikre den ansatte mot unødig smitterisiko i gjennomføringen av arbeidet.
  • Det legges spesielt vekt på tilstrekkelig avstand til befolkning og kunder under utførelse av arbeidet.
  • Bruk av hansker, briller og masker er svært viktig i direkte kontakt med avfall som kan inneholde smitte.
  • Mye avfall fra husholdningene kan inneholde smittestoffer på servietter, wipes og lignende og denne smitten kan leve alt fra noen timer til noen dager på overflaten av avfallet. Levetiden på viruset på avfallet vil avhenge av både temperatur, eksponering for sol og regn.

 • Kunder må få informasjon om hvordan dere ønsker at de opptrer overfor deres renovatører og operatører, og dette kan gjøres gjennom telefon, SMS og posteringer på deres nettsider.

 • Det må forventes at smitten rammer noen av deres ansatte og dette vil medføre at arbeidstiden og arbeidsbelastningen for de gjenværende arbeidstakere blir høyere enn ønskelig. MEF arbeider med myndighetene for å sikre at arbeidstidsbestemmelsene gjøres så fleksible i denne krisetid at dere har mulighet til å gjennomføre den samfunnskritiske oppgaven dere gjør også gjennom den tunge perioden vi er inne i.

 • MEF ber nå Miljødirektoratet instruere Fylkesmennene om å utvise fleksibilitet i deres tillatelser til mellomlagring av avfall på egne anlegg. Skulle det oppstå en situasjon hvor sluttbehandlingsløsningene kjøre med redusert kapasitet eller stenger vil dere ha behov for å lagre avfallet deres i en lengre periode, og i et større volum, enn hva dere ønsker og det deres tillatelse åpner for. Vi jobber for at dette ikke skal bli et problem i myndighetenes øyne.

 • MEF ber Miljødirektoratet som å gjøre nødvendige tiltak for å sikre at forbrenningsanleggene kan kjøre med full kapasitet slik at avfallet ikke samles opp i unødvendige mengder på deres anlegg. Vi presiserer at dette er prekært viktig for å hindre unødig spredning av smitte og andre sykdommer som kan følge av opphopning av avfall i bedrifter og i husholdningene.

 • Ta vare på deres ansatte og se til at de kan fortsette den viktige jobben dere gjør i dag også i tiden som kommer!