Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 16-03-2020

Informasjon fra Statens vegvesen

Statens vegvesen sin vurdering er at mannskap i driftskontrakter er samfunnskritisk for å sikre transportsystemets funksjon og kapabilitet.

Vedlagte brev er sendt til alle entreprenører som gjennomfører samfunnskritisk drift av vegnettet:

Presisering av hva som er samfunnskritiske funksjoner opp mot unntaksbestemmelsen i forskrift om karantene mv.

Statens vegvesen viser til forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden som ble fastsatt i statsråd 13. mars 2020.I § 2 i forskriften er det definert et unntak fra karantenereglene. Det står at personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt.

Statens vegvesen sin vurdering er at mannskap i driftskontrakter er samfunnskritisk for å sikre transportsystemets funksjon og kapabilitet. Dette gjelder også fergemannskap som er nødvendig for å holde fergene i drift.

Vi forutsetter at entreprenør/fergeselskap gjennomfører en enkel risikovurdering i hvert enkelt unntakstilfelle, og at unntaket er avklart med deres virksomhetsledelse. Personer som blir omfattet av unntaket, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

Alle landets kommuner vil ganske raskt nå bli informert av Helsedirektoratet om at oppgaver som drift av vegnettet og fergedrift er samfunnskritisk, og at slikt personell må ha adgang til å krysse kommune- og fylkesgrenser.

Helsedirektoratet vil samtidig også informere om at hvile/rasteplasser skal holdes åpne, og i forhold til korona er rengjøring av disse lokalene ikke mer risikofylt enn at hansker er tilstrekkelig verneutstyr.

Relaterte nyheter

Frist for rapportering etter åpenhetsloven
Publisert:16.05.2023

Frist for rapportering etter åpenhetsloven

Bedrifter som omfattes av loven plikter å offentliggjøre redegjørelse for egen aktsomhetsvurdering innen 30. juni.

Les merles mer
Lønn for røde dager
Publisert:12.05.2023

Lønn for røde dager

I mai er det mange helligdager, eller det vi kaller «røde dager». Her er en oversikt over hvordan disse dagene skal godtgjøres. Legg merke til at det gjelder ulike regler for bedrifter med og uten tariffavtale.

Les merles mer
Streik hos kunde eller leverandør
Publisert:17.04.2023

Streik hos kunde eller leverandør

Rammes din bedrift av den pågående streiken? Her finner du informasjon om permitteringsregler med mer.

Les merles mer