Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 19-02-2020

Ønsker innspill til nye læreplaner

Nye læreplaner for Vg2 og Vg3 skal vedtas neste vår. Her kan du lese utkastene og komme med dine tilbakemeldinger.

MEF og OKAB er godt representert i utarbeidelsen av planene som er viktige for at nye fagarbeidere skal ha den kompetansen som bransjen trenger.

Her er det mulig å lese de foreløpige utkastene til læreplanene (vedlegg). Disse vil bli sendt på offentlig høring i august slik at alle har mulighet til å komme med innspill før de endelig vedtas.

Har du innspill til noen av læreplanene så ta gjerne kontakt med ditt lokale MEF-kontor eller send en e-post til terje.eikevold@mef.no.

pdfVg2 Anleggsgartner - UtkastpdfVg2 Anleggsteknikk - UtkastpdfVg3 Anleggsgartnerfaget - UtkastpdfVg3 Anleggsmaskinfører - UtkastpdfVg3 anleggsrørleggerfaget - UtkastpdfVg3 Asfaltfaget - UtkastpdfVg3 Banemontørfaget - UtkastpdfVg3 Brønn-og borefaget - UtkastpdfVg3 Fjell- og bergverksfaget - UtkastpdfVg3 Vei- og anleggsfaget - UtkastpdfVg3 Vei- og veivedlikeholdsfaget - Utkast