Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 2020-01-29

Ledig stilling i vår kommunikasjons-avdeling

Vi søker etter en ny kommunikasjonsmedarbeider til vårt servicekontor i Oslo.

Stillingsbeskrivelse – kommunikasjonsmedarbeider

Som kommunikasjonsmedarbeider i MEF skal du delta i det løpende arbeidet i kommunikasjonsavdelingen. Du vil, som de andre i avdelingen, arbeide på tvers av organisasjonen med å bistå hver avdeling med å øke kommunikasjonsflyten både internt i organisasjonen og eksternt. Stillingen vil ligge i kommunikasjonsavdelingen.

Arbeidsoppgaver:
Dine oppgaver vil være å bidra til utvikling, vedlikehold og produksjon av stoff for vår nettside og øvrige sosiale media. Det vil også være mer operative oppgaver som for eksempel utforming av informasjonsmateriell til kurs og konferanser, presentasjoner, samt produksjon av foto, grafikk og film. Stillingen forutsetter et tett samarbeid med resten av organisasjonen.

Typiske oppgaver kan være:

 • Utvikle innhold på nettsider og sosiale medier
 • Oppfølging av kommunikasjonsplaner
 • Bistå regionene med innspill til kommunikasjonsarbeidet.
 • Bistå med å markedsføre MEF-skolens kurstilbud i våre kanaler
 • Bistå med kommunikasjon og praktisk tilrettelegging på arrangementer, seminarer, kurs og messer)

Kvalifikasjoner:
Utdannelse innen kommunikasjon og/eller markedsføring

Personlige egenskaper:

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Du er samarbeidsorientert og ser verdien av å jobbe på tvers av organisasjonen
 • Du tar tak der det trengs både «høyt og lavt».
 • Du er løsningsorientert og har gjennomføringsevne.
 • Du skaper gode relasjoner og innbyr til tillit.
 • Du liker å jobbe operativt, har stor arbeidskapasitet og får ting gjort.
 • Du er lærevillig – og tar like gjerne tak i små som store oppgaver.


For mer informasjon kontakt kommunikasjonsrådgiver Kari Druglimo-Nygaard på tlf 41 65 53 87, eller e-post kdn@mef.no

Søknadsfrist: Snarest
Søknad sendes: kdn@mef.no

Om MEF

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er en frittstående bransje- og arbeidsgiver-organisasjon for anleggsbransjen og beslektet virksomhet. MEF har mer enn 2100 medlemsbedrifter rundt om i landet. MEF driver et utstrakt næringspolitisk arbeid, vi har en stor kurs- og skolevirksomhet, og gjennom Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) rekrutterer vi lærlinger til bedriftene.