Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 6-01-2020

Ledig stilling som opplæringskonsulent i Molde

Vil du jobbe med framtidas anleggsarbeidere? Vi søker ny opplæringskonsulent i Møre og Romsdal med kontorsted Molde.

Grunnet økt aktivitet søker vi opplæringskonsulent i 100 % stilling i OKAB Møre og Romsdal. Opplæringskonsulenten har ansvar for å tegne nye lærekontrakter, følge opp lærlinger og lærebedrifter innen anleggs- og bergfagene, gjennomføre kurs samt drive rekrutteringsarbeid for anleggsbransjen.

OKAB Møre og Romsdal har kontorsted i Molde og dekker Møre og Romsdal fylke, men har tett samarbeid med OKAB Trøndelag og MEF Region Midt.

Arbeidsoppgavene vil være:

- Tegne lærekontrakter og følge opp lærlinger og lærebedrifter
- Tilrettelegge, gjennomføre og undervise på relevante kurs
- Rekruttering av både elever/lærlinger og opplæringsbedrifter
- Kontakt med myndigheter og skoler vedrørende fagopplæring
- Markedsføre fagene

Ønskede kvalifikasjoner

- Har kjennskap til fagopplæring
- Har fagbrev og/eller teknisk fagskole eller annen relevant utdanning/arbeidserfaring som dekker arbeidsområdet
- Erfaring fra undervisning, opplæring og informasjonsarbeid; – pedagogiske evner
- Kan arbeide selvstendig, strukturert og i samarbeid med andre
- Har god kompetanse i bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi
- Er resultatorientert, initiativrik og innbyr til tillit

Vi tilbyr

- En utfordrende stilling med mange og varierte arbeidsoppgaver
- Et spennende og sterkt fagmiljø
- Konkurransedyktige betingelser
- Et hyggelig arbeidsmiljø

Stillingen vil medføre en del reisevirksomhet og betinger egen bil.


For nærmere opplysninger kontakt daglig leder for OKAB Møre og Romsdal
Espen Wicken på telefon: 911 64 135 eller e-post: espen.wicken@mef.no eller
regionsjef Øyvind Bergset på telefon: 908 29 990 oyvind.bergset@mef.no.

Se også våre nettsider www.okab.no.

Skriftlig søknad merket «Opplæringskonsulent Møre og Romsdal» med CV og vitnemål sendes snarest og innen 27. januar 2020 til oyvind.bergset@mef.no.