Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 3-01-2020

Endring ved fakturering av medlemskontingent

Vi har fått nytt medlemssystem som medfører en endring av periodiseringen av medlemskontingenten.

Tidligere har vi fakturert medlemskontingenten ut fra årskontingent delt på to. Nytt medlemssystem beregner kontingent pr dag.

Beregnet kontingent på fakturaen dere får nå i de nærmeste dager er derfor noe lavere enn oppsatt i prismodellen, da den er beregnet basert på 181 dager som det er i første halvår 2020. Faktura for 2. halvår vil beregnes basert på 184 dager.

Implementeringen av nytt system har dessverre tatt mer tid enn forventet, faktureringen av kontingent er derfor senere i år enn vanlig.

Dette til orientering.