Tilbake til om mefTilbake til om mef

MEF avd. Gjenvinning

MEF avd. Gjenvinning representerer våre gjenvinningsbedrifter.

Fagsjef Sverre Huse-Fagerlie
488 94 993
Sverre.Huse-Fagerlie@mef.no

Gjenvinningsfaget trenger flere lærlinger. Film produsert av TK Film
pdfNasjonal handlingsplan- NHP5 2021-2023 (pdf)pdfUnngå brann på ditt avfallsanleggpdfSjekkliste for brann fra IF og MEF