Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 29-11-2019

Nytt navn på VA-norm og VA/Miljø-blader

På konferansen "Vann, avløp og nye rettsregler 2019" røpet Norsk Vann det nye navnet og logoen til erstatningsproduktet for VA-norm og VA/Miljø-blad. Det nye produktet heter Norsk Vannstandard.

Målet med Norsk Vannstandard er å komme frem til felles krav for utførelse og drift av vann- og avløpsanlegg. Men i tillegg til å stille krav, skal vi gi veiledning til hvordan kravene skal innfris.

Norsk Vann er på jakt etter krav som i størst mulig grad er like for hele landet. Vi vet samtidig at Norge ser forskjellig ut, fra innland til kyst, fra fjell til fjord og fra nord til sør.

Det vil fortsatt bli mulig å stille lokale krav, på samme måte som før, der det er behov for det. Krav og veiledning skal samles på ett nettsted og vi legger stor vekt på brukervennlighet for alle som trenger informasjonen på det nye nettstedet.

Skrevet av Gjertrud Eid, Norsk Vann