Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsfoto: Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen
Publisert: 6-11-2019

Hvem er best på HMS-arbeid?

If og MEF skal kåre Årets foregangsbedrift innen HMS-arbeid. Vi vil ha ditt forslag til kandidater. Vinneren får 25 000 kroner. Se kriteriene her.

– Et planmessig og aktivt HMS-system er og blir stadig viktigere for MEF-bedrifters konkurranseevne. Vi vil sette ytterligere fokus på dette ved å innføre en årlig pris som årets foregangsbedrift innen HMS-arbeid.

– Et planmessig og aktivt HMS-system er og blir stadig viktigere for MEF-bedrifters konkurranseevne. Vi vil sette ytterligere fokus på dette ved å innføre en årlig pris som årets foregangsbedrift innen HMS-arbeid.

Det sier forsikringsselskapet If i en pressemelding om den nye, årlige prisen.

Kriteriene

Prisen er på 25 000 kroner og vil tilfalle en MEF-bedrift som tilfredsstiller kravene til et godt HMS-system. Hovedkravene er at:

  • Bedriften har et godt og velfungerende HMS-system.
  • Bedriften har gode systemer for rapportering av uønskede hendelser og avviksoppfølging.
  • Bedriften har gode opplæringsrutiner og oppfølging av ansatte innen skadeforebyggende adferd.
  • Bedriften fremstår er en foregangsbedrift som trygg arbeidsplass.

– Kriterier det også vil bli lagt vekt på er tilfredsstillende sykefravær og skadebilde i If. Et pluss vil også være om bedriften er godkjent opplæringsbedrift, sier If.

Nå ber If og samarbeidsutvalget MEF-If om forslag til kandidater. Man kan foreslå egen bedrift, en bransjekollegas eller en annen bedrift man har vært i kontakt med.

Alle kan nominere bedrifter som kandidater til prisen. Forslag lanseres senest 20. november, på denne websiden.

Nominerte bedrifter vil bli vurdert av samarbeidsutvalget MEF-If. Prisen som årets foregangsbedrift innen HMS-arbeid vil bli utdelt under Arctic Entrepreneur i januar 2020.