Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 4-11-2019

Vi trenger dine innspill

Din bedrift har mottatt en medlemsundersøkelse fra oss på e-post. Din tilbakemelding er svært viktig for oss!

MEF gjennomfører to ganger i året en undersøkelse som blant annet tar for seg status for medlemsbedriftene når det gjelder oppdragsmengde og kapasitet. I tillegg spørres det også om forventningene bedriftene har framover.

- 866 medlemsbedrifter svarte i forrige medlemsundersøkelse i juni og det er vi veldig takknemlige for. Det er viktig at vi som jobber for MEF får innsikt i hvordan medlemmene opplever at vi jobber for dem og hva som skjer i de ulike bransjene. Dette er viktig for at vi skal jobbe mest mulig målretta for medlemmene og påvirke arbeidshverdagen deres i positiv retning.

Vi håper så mange av dere som mulig tar de fem minuttene det tar for å svare på disse spørsmålene. Vi bruker alltid deres synspunkter og opplevelser for å nå fram til de som bestemmer rammevilkårene for våre bransjer, sier Julie Brodtkorb.

Har du spørsmål eller lurer på noe annet i undersøkelsen er det bare å ta kontakt med:

Tore A. Larsen
Næringspolitisk rådgiver
Tlf: 98444244
e-post: tore.andreas.larsen@mef.no