Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Foto: Runar Daler
Publisert: 18-09-2019

Søk på tunnelstudiet

Studiet er et tilbud til ledere og personer som jobber med planlegging, bygging, drift og vedlikehold av tunneler. Søknadsfrist 31. oktober.

Tunnelstudiet er et tilbud til alle som jobber med planlegging, bygging, drift og vedlikehold av samferdselstunneler.

EVU-kurset startet som et tilbud til ansatte i Statens vegvesen og Bane NOR, men er nå åpnet for andre aktører i bransjen.

Tunnelstudiet kan søkes innpasset som en del av Erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane ved NTNU.

Informasjon om kursinnhold, samlinger, søknadsfrister m.v. finner du på
ntnu.no/videre og vegvesen.no/tunnelstudiet

pdfSøknadsskjema 2020pdfTunnelstudiet 2020 - NTNUpdfInvitasjon Tunnelstudiet 2020