Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Verneombud, grunnopplæring i arbeidsmiljø (40t) Delvis e-læringskurs

Ønsker du at verneombudet skal føle seg trygg i rollen og gjøre en god jobb? Vi sørger for at du som arbeidsgiver får gitt dine verneombud god opplæring.

Verneombudets rolle er å ta vare på arbeidstakernes interesser når det gjelder arbeidsmiljøet. Alle virksomheter med et visst antall ansatte må sørge for opplæring til denne rollen.

MEF-skolens kurs er delvis basert på e-læring, noe som gjør det enklere for deltakerne å gjennomføre kurset. Kurset avsluttes med en felles refleksjonssamling, hvor deltakerne kan velge mellom å delta fysisk eller digitalt.

Med dette kurset får verneombudet kompetanse i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS), og det er spesielt tilpasset anleggssektoren. Selv om kurset er rettet mot verneombud, er det også nyttig for andre i virksomheten som jobber med HMS.

Vi bruker kun våre egne forelesere med erfaring fra anleggsbransjen. Med deres gode praktiske eksempler relatert til våre medlemmers daglige utfordringer på arbeidsplassen.

Hvem kan delta? Verneombud og andre som jobber med HMS i anleggsbransjen

Hvor lenge varer kurset? 40 timer

MEF-skolen tilbyr en kombinasjonsløsning med et e-læringsbasert forkurs og en felles refleksjonssamling med oppmøte eller digitalt.

Del 1: Oppstart på e-læring. (Her styrer du selv når og hvor du vil gjennomføre kurset).

Del 2: Obligatorisk refleksjonssamling (Refleksjon rundt og oppsummering av e-læringskurset)

Får deltakerne kursbevis? Ja


Hva lærer verneombudene på kurset?

Deltakerne får kunnskap om verneombudets arbeidsoppgaver. I tillegg får de informasjon som er relevant og nyttig for å utfylle rollen, blant annet;

  • Kunnskap om de mest brukte lovene og forskriftene
  • Hvordan en vernerunde gjennomføres, og hvem som bør delta
  • Kunnskap om risiko ved støy og vibrasjoner
  • Kunnskap om risikovurdering
  • Risikofaktorer
  • Personalhåndtering
  • Faremomenter ved spesielle arbeidssituasjoner

Deltakerne oppfordres til å ha dialog med sin nærmeste leder under kurset.

Les mer om hva det offentlige krever av dine ansatte her.