Tilbake til kurs og arrangementerAlle kurs og arrangementer
feb. 2022
Kl. 08:30-15:30
place-iconScandic Ishavshotel, Fredrik Langesgt. 2, 9252 TROMSØPris:0krPåmeldingsfrist: 10. feb. 2022

Tariffkonferanse - Region Nord

Vi har gleden av å invitere medlemsbedriftene på tariffkonferanse i anledning hovedoppgjøret våren 2022.

Formålet med konferansen er å få innspill fra medlemmene om hva som bør vektlegges fra arbeidsgiversiden i vårens oppgjør. Det vil også bli informert om aktuelle saker i dagens avtale og det legges opp til løpende dialog og mulighet til å komme med innspill underveis. Dersom det skulle være vanskelig å delta lokalt vil det bli mulighet for å delta på en digitalt på en konferanse 10. februar. Konferansen inklusive lunsj er gratis for deltakerne. MEF dekker dokumenterte reisekostnader på kr. 3500,- for en person pr. bedrift. Reise for øvrige deltakere dekkes av den enkelte. For deltakere som må komme kvelden før dekker MEF følgende for 1 person fra hver medlemsbedrift: • felles middag kl. 20.00 på hotellet • overnatting på hotellet Foreløpig program: 09.00 Åpning av tariffkonferansen v/sjeføkonom Stein Gunnes, MEF 09.10 Det organiserte arbeidslivet er viktig for MEF v/ adm. dir. Julie Brodtkorb, MEF 09.20 Tariffarbeidet i MEF og samarbeidet med NAF og Parat v/ medlem av forhandlingsutvalget i MEF 09.30 Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter v/juridisk avdeling i MEF 09.45 Pause 10.00 Status utvalgsarbeid v/ juridisk avdeling i MEF: - Bilag i overenskomsten for drift- og vedlikehold - Bilag i overenskomsten for arbeidstidsordninger - Digitalisering av arbeidstidsøknader - Diskusjon og gruppeoppgaver 10.50 Pause 11.05 Samhandling med tillitsvalgte – hvordan oppfylle hovedavtalens krav ? - Diskusjon : Erfaringsutveksling blant bedriftene 12.00 Lunsj 13.00: Hurdalsplattformen – hvilke endringer innenfor arbeidsmiljøloven kan vi vente i etterkant av regjeringsskifte ? v/ juridisk avdeling i MEF 13.20 Innspill fra medlemsbedriftene på revisjon og endringer av Anleggsoverenskomsten og lønnsoppgjøret 2022 i grupper. 14.00 Pause 14.30 Oppsummering og avslutning

Påmelding
place-iconScandic Ishavshotel, Fredrik Langesgt. 2, 9252 TROMSØPris:0krPåmeldingsfrist: 10. feb. 2022
Informasjon om deltager
Norway
Kopi av påmeldingsbekreftelsen sendes også til e-postadressen registrert på arbeidsgiver.
Arbeidsgiver
Søker...

Ingen arbeidsgiver

Velg alternativ som passer for deg
Kommentar?
Samtykke