Tilbake til kurs og arrangementerAlle kurs og arrangementer
@

Kjemikaliehåndtering, regelverk og ansvar (e-læringskurs)

Kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakers sikkerhet og helse. Arbeidsgiveren har ansvar for å foreta risikovurderinger og sørge for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig på alle måter.

Påmelding
Påmeldingsfrist: 30. des. 2021