Tilbake til kurs og arrangementerAlle kurs og arrangementer
okt. 2022
Kl. 09:00-14:00
place-iconMEF-skolens digitale kursromPris:3000krMedlemspris:1500krPåmeldingsfrist: 27. sept. 2022

Jus i forbrukerforhold i digitalt kursrom - 1H22

Dette er kurset for deg som har oppdrag for privatpersoner (forbrukere). Kurset gir en innføring i lovgivningen (bustadoppføringsloven og håndverkertjenesteloven) som gjelder på området. Dette er lovgivning som verner forbrukers interesser og som er ufravikelig. Det er derfor viktig for entreprenørene å gjøre seg kjent med de særlige bestemmelsene som gjelder på området.

Juridisk avdeling mottar en rekke henvendelser fra MEF-bedrifter som har kommet opp i ulike diskusjoner og uenigheter med privatpersoner.

- Typisk protesterer gjerne forbrukeren på sluttoppgjøret. På kurset gjennomgås reglene som gjelder på området, og det gis nyttige tips til hvordan man kan utforme gode avtaler som i størst mulig grad sikrer at uenighet ikke oppstår og at entreprenør får sitt oppgjør, forteller advokat Silje Lindvig i MEF.

Mål for kurset:

Gi deltakerne kjennskap til bustadoppføringslovens og hvilket vern forbrukeren nyter etter loven. Kjennskap til de særlige regler som gjelder på området.

Innhold:

I kurset gir vi en redegjørelse for virkeområdet til bustadoppføringsloven og håndverkertjenesteloven og de særlige regler som gjelder på området. Særlig fokus på reglene om «prisoverslag» og hvordan endringer og tillegg skal varsles. Praktiske tips til hvordan man utformer kontrakten slik at virksomhetens interesser ivaretas.

Vi lager kurs for anleggsbransjen!

Vi bruker kun våre egne jurister som forelesere. Med deres erfaringer og gode praktiske eksempler direkte relatert til våre medlemmers daglige utfordringer på arbeidsplassen blir teorien bare et bakteppe for kurset.


Hvem kan delta?
Daglig leder, anleggsleder og prosjektleder.

Eller andre i bedriften som følger opp kontraktsforpliktelsene.


Hvor lenge varer kurset? 4 timer


Får kursdeltakerne kursbevis?
Ja

Prisen er inkludert elektronisk deltakermateriell.

Du må ha:

PC med god internettilgang og mikrofon.

Bustadoppføringsloven og du finner det inne på lovdata.no

Blant temaene som behandles er:

  • Lovenes virkeområde
  • Entreprenørens plikter
  • Ulike vederlagsmodeller
  • Bustadoppføringslovens regler om «prisoverslag»
  • Endringer og tilleggskrav
  • Overtakelse
  • Sluttoppgjør
  • Mangler og reklamasjon