Tilbake til kurs og arrangementerAlle kurs og arrangementer
sept. 2023
place-iconTeamsmøte, ved egen pc/nettbrettPris:7700krMedlemspris:3850krPåmeldingsfrist: 8. sept. 2023

ISO-sertifisering av bedrift - Forbered. digitalt kurs 1H23

MEF ønsker å legge til rette for at medlemmene som ønsker å bli ISO-sertifiserte får en så enkel vei mot målet som mulig. Det legges opp til digitale nettverksmøter der det gis veiledning og hjelp underveis, samt bygging av nettverk blant medlemmene for å kunne støtte hverandre i prosessen.

Samlinger

1

12.9.2023 kl.06:30 - 12.9.2023 kl.09:30

Samling 1

2

3.10.2023 kl.06:30 - 3.10.2023 kl.09:30

Samling 2

3

17.10.2023 kl.06:30 - 17.10.2023 kl.09:30

Samling 3

4

7.11.2023 kl.07:30 - 7.11.2023 kl.10:30

Samling 4

5

28.11.2023 kl.07:30 - 28.11.2023 kl.10:30

Samling 5

Som kjent øker kravene, fra særlig offentlige oppdragsgivere, om at bedrifter som ønsker å konkurrere om oppdrag må kunne vise til systemer for kvalitet og miljø som er sertifisert av tredjepart.

Prosessen som leder frem til sertifisering skal kunne medføre at man øker effektiviteten i prosjekter gjennom bedre logistikk og prosjektstyring. Man får satt søkelyset på kontinuerlig forbedring, og kan kanskje til slutt også se en positiv endring av bedriftens resultat.

Det er også mulig å delta på samlingene, og utsette en eventuell sertifisering til senere.

Mål for kurset:
Etter endt samlingsserie skal bedriften være i stand til selv å gjennomføre-, og opprettholde sertifiseringen. Selve sertifiseringen utføres av akkreditert organ.

  • Gi tilstrekkelig kunnskap om prosessen til at bedriftene selv er i stand til å gjennomføre sertifiseringen med et sertifiseringsorgan
  • Gjennom en felles tilnærming skape en arena for kompetansedeling og erfaringsutveksling

Kriterier for å være med i «sertifiseringsprosjektet» er at bedriften:

  • Har anskaffet og implementert SmartMEF/SmartDok
  • Vil dele av sine erfaringer og funn med andre bedrifter
  • Er motivert for å bruke tid og ressurser på å gjøre bedriften klar for sertifisering etter ISO 9001 og/eller ISO 14001
  • Vil stille på arbeidsmøter og «gjøre en jobb» mellom møtene. (obligatoriske oppgaver mellom møtene)

Hvem kan delta:
KS/HMS-ansvarlig og/eller daglig leder el.l. Prisen er per bedrift, og så mange som ønskelig kan delta.

Varighet og gjennomføring:
Det gjennomføres fem samlinger/workshops på teams á tre timer. Prosessen går over ca. 3 måneder.

MERK: Prisen inkluderer ikke selve sertifiseringen, eller rådgivning til den enkelte bedrift utover det som er naturlig i forbindelse med kurset.

Alle MEF-medlemmer får 50 % rabatt av full pris.
Alle medlemsbedrifter med tariffavtale i NAF/LO på anleggs- eller miljøoverenskomsten får i tillegg 60% rabatt på medlemspris.