Tilbake til kurs og arrangementerAlle kurs og arrangementer
sept. 2024
Kl. 09:00-13:00
place-iconTeamsmøte, ved egen pc/nettbrettPris:1900krMedlemspris:950krPåmeldingsfrist: 24. sept. 2024

HMS for ledere i digitalt kursrom

Lær å lede virksomheten etter HMS-kravene for ledere i anleggsbransjen. Som daglig leder plikter du å få opplæring i HMS-kravene. Dette kurset er spesielt myntet på deg som driver innen anleggsbransjen.

Mål for kurset:
Deltakere skal få forståelse for hvordan man skal ta de rette beslutningene, og få god kunnskap om hva loven sier om et godt arbeidsmiljø. Det skal også vises eksempler for hvordan forhold ved virksomheten kan gjøre miljøet bedre eller verre. Konsekvensene av manglende oppfølging av arbeidsmiljøet kan være svært negative, og i verste fall påvirke økonomien i bedriften.

Innhold i kurset: Innføring i helse-, miljø- og sikkerhets-arbeid (HMS) i tråd med retningslinjene fra Arbeidstilsynet.

Kurset passer for: Daglig leder og ledere med personalansvar.

Kurset gjennomføres: i digitalt kursrom, og du deltar fra din pc.
Du får informasjon om hvordan du finner kursrommet i e-post med bekreftelse på din deltakelse. Krav til utstyr er kun pc med lyd og mikrofon.

Varighet: 4 t

Kursbevis: Ja, ved bestått avsluttende prøve

Alle MEF-medlemmer får 50 % rabatt av full pris.
Alle medlemsbedrifter med tariffavtale i NAF/LO på anleggs- eller miljøoverenskomsten får dekket ytterligere 30% av medlemsprisen av tariffbedriftenes opplysnings- og utviklingsfond

Påmelding
place-iconTeamsmøte, ved egen pc/nettbrettPris:1900krMedlemspris:950krPåmeldingsfrist: 24. sept. 2024
Informasjon om deltager

Kjønn (som registrert i folkeregisteret)*

Kopi av påmeldingsbekreftelsen sendes også til e-postadressen registrert på arbeidsgiver.
Arbeidsgiver
Søker...
Hvem skal betale for deltakelsen?
Faktura referanse
Kostnadssted / prosjektnummer
Kommentar?
Samtykke