Tilbake til kurs og arrangementerAlle kurs og arrangementer
okt. 2023
Kl. 08:30-15:30
place-iconAsker konferansesenter, Solbråveien 49, 1383 ASKERPris:5800krMedlemspris:2900krPåmeldingsfrist: 2. okt. 2023

Fremmede arter og forurensede masser i Asker

Håndtering av masser i anleggsprosjekter har mange utfordringer, og er et område det blir satt mer og mer fokus på både i kontrakter og i utførelsestandarden NS 3420. Vet du hvilket ansvar du har for å oppdage, varsle og håndtere forurensede masser?

Håndtering av masser i anleggsprosjekter kan by på utfordringer knyttet til klima og miljø. På dette kurset lærer du om hvilket ansvar du har, hvilke rammebetingelser du må forholde deg til, samtidig som du lærer hvordan du gjenkjenner og håndterer fremmede arter, og håndterer forurensede masser.

Mål for kurset:

  • Bli kjent med lover, forskrifter, ansvarsforhold og kompetansekrav
  • Gjenkjenne og bekjempe fremmede, uønskede arter
  • Håndtering av fremmede arter og forurensede masser

Rammebetingelser:

  • Naturmangfoldsloven med forskrifter
  • Plantevernforskriften
  • Øvrig relevant regelverk som Forurensnings- og avfallsloven med forskrifter, Byggherreforskriften, og Vassdragslovgivningen berøres i kurset

Varighet: 1 dag (7 timer)

Hvem kan delta: Alle som jobber med å håndtere masser i forbindelse med anleggsprosjekter, eller som planlegger og kalkulerer anleggsprosjekter.

- Alle MEF skolens kurs er utarbeidet av og for fagfolk innen anlegg. Dermed kan du være sikker på at det du lærer, er relevant for deg og kan brukes i din bedrift. Innholdet er tilpasset utfordringene i din bransje og har praktiske og lett forståelige eksempler.

Alle MEF-medlemmer får 50 % rabatt av full pris.
Alle medlemsbedrifter med tariffavtale i NAF/LO på anleggs- eller miljøoverenskomsten får i tillegg 60% rabatt på medlemspris.

Påmelding
place-iconAsker konferansesenter, Solbråveien 49, 1383 ASKERPris:5800krMedlemspris:2900krPåmeldingsfrist: 2. okt. 2023
Informasjon om deltager

Kjønn (som registrert i folkeregisteret)*

Kopi av påmeldingsbekreftelsen sendes også til e-postadressen registrert på arbeidsgiver.
Arbeidsgiver
Søker...
Hvem skal betale for deltakelsen?
Faktura referanse
Kostnadssted / prosjektnummer
Kommentar?
Samtykke