Tilbake til kurs og arrangementerAlle kurs og arrangementer
jan. 2024
place-iconOKAB Kompetansesenter, Hofstadveien 46, 7224 MELHUSPris:19200krMedlemspris:9600krPåmeldingsfrist: 18. jan. 2024

Fagbrev i anleggsfagene Eksamensforberedende Trondheim V24

Legg til rette for at dine medarbeidere skal bestå fagprøven!

Kurset gir opplæring i anleggsmaskinførerfaget, vei- og anleggsfaget, fjell- og bergverksfaget (bergsprengning, knuseverk og fjellsikring), anleggsrørleggerfaget, veidrift- og veivedlikeholdsfaget og brønnborerfaget.

Samlinger

1

26.1.2024 kl.08:30 - 27.1.2024 kl.16:00

Samling 1

2

8.3.2024 kl.08:30 - 9.3.2024 kl.16:00

Samling 3

3

23.2.2024 kl.08:30 - 24.2.2024 kl.16:00

Samling 2

4

12.4.2024 kl.08:30 - 13.4.2024 kl.16:00

Samling 4

Ved påmelding krysser du av for hvilket fag du ønsker fordypning i:

  • Anleggsmaskinførerfaget
  • Vei- og anleggsfaget
  • Veidrift- og veivedlikeholdsfaget
  • Anleggsrørleggerfaget
  • Brønnborerfaget
  • Fjell- og bergverksfaget - med fordypning i bergsprengning, fjellsikring eller knuseverk


Kurset består av 2 - 3 felles samlinger à 2 dager. I tillegg kommer en eller to samlinger der kursdeltakeren kan fordype seg i ett fagområde.

For anleggsmaskinførerfaget og vei- og anleggsfaget er siste samling på to dager, mens fjell- og bergverksfaget har en egen samling istedenfor samling 3.

For anleggsrørleggerfaget og veidrift- og veivedlikeholdsfaget vil de to siste samlingene erstattes av en egen samling à 4 dager.

Fjell- og bergverkskandidatene vil ha sin tredje samling på kurset «Bergsprengningsteori - forberedende til bergsprengerprøven».

Vær obs på at spesialsamlingene for fjell- og bergverk, anleggsrørlegger og veidrift- og veivedlikehold kan være på et annet sted i landet enn en selve fagbrevkurset.

Det er lagt opp til klasseundervisning med gode fagpersoner fra bransjen som gir gode og relevante eksempler Alle må ha med egen pc med officepakken installert.


Hvem kan delta?
Alle som skal ta eksamen i teoretisk del av fagprøven innenfor områdene anleggsmaskinførerfaget, vei- og anleggsfaget, veidrift- og veivedlikeholdsfaget, anleggsrørleggerfaget eller fjell- og bergverksfaget. (Vg3-eksamen som privatist).

Kurset gir nødvendig forberedelse til å avlegge en av fagprøvene.

Hvor lenge varer kurset? 2 - 4 samlinger à 2 dager, totalt 64 timer, og i tillegg en ekstra dag for de som skal ta fjell- og bergverksfaget med fordypning i bergsprengning.

Pris: Inkluderer den digitale læreboken "Produksjon" av Frode M. Andersen, materiell inne på læringsportalen og lunsj.

På kurset bruker alle PC istedenfor ordinær lærebok. Kursdeltakerne er derfor avhengig av å ha Microsoft Office installert på maskinen. Deltakermateriell vil ligge inne på læringsportalen Moodle cirka en uke før kursoppstart. Egeninnsats mellom samlingene er nødvendig.


Her er viktig informasjon til de som tar fagbrev:

· Deltakerne må selv melde seg opp til den teoretiske prøven ved eksamenskontoret i eget fylke, se info her: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/ta-fag-som-privatist/#frist

· Deltakerne må melde seg opp til den teoretiske prøven innen fristen. Oftest er fristene 1. februar for vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret.

· For de som trenger tilrettelegging, er det viktig å ha dokumentasjonen klar i god tid før oppmelding.

Om kursdeltakeren er voksen og sitter med en gammel uttalelse, bør han eller hun sjekke om den skal fornyes.

Alle MEF-medlemmer får 50% rabatt av full pris.
Alle medlemsbedrifter med tariffavtale i NAF/LO på anleggs- eller miljøoverenskomsten får i tillegg 60% rabatt på medlemspris.