Tilbake til kurs og arrangementerAlle kurs og arrangementer
sept. 2021
place-iconThon Hotel Oslo Airport, Balder Allé 2, 2060 GARDERMOENPris:18200krMedlemspris:9100krPåmeldingsfrist: 27. aug. 2021

Fagbrev i anleggsfagene Eksamensforberedende Lillestrøm H21

Legg til rette for at dine medarbeidere skal bestå fagprøven. Send dem på MEF-skolens kurs, som er spesielt laget for kandidater i anleggsbransjen.

Regjeringen har bevilget midler gjennom bransjeprogrammet. Høstens kurs er derfor gratis. Deltakerprisen trekkes fra når påmelding er registrert.

OBS Lærlinger og andre som mottar offentlig støtte betaler vanlig kurspris.

Samlinger

1

10.9.2021 kl.06:30 - 11.9.2021 kl.14:00

Samling 1 - OBS Denne går på Thon Hotel Oslo Airport

2

1.10.2021 kl.06:30 - 2.10.2021 kl.14:00

Samling 2

3

29.10.2021 kl.06:30 - 30.10.2021 kl.14:00

Samling 3

4

12.11.2021 kl.07:30 - 13.11.2021 kl.15:00

Samling 4

Kurset gir opplæring innen:

  • anleggsmaskinførerfaget
  • vei- og anleggsfaget
  • fjell- og bergverksfaget

Kurset består av 3 felles samlinger à 2 dager. I tillegg kommer en siste samling der kursdeltakeren kan fordype seg i ett fagområde. For anleggsmaskinfører- og veg- og anleggsfagene er denne siste på 2 dager, mens fjell- og bergverksfagets siste samling er på 3 dager. Det vil si at fjell- og bergverkskandidatene er med på kurset «Forberedende kurs for bergsprengereksamen».

Det er lagt opp til klasseundervisning med gode fagpersoner fra bransjen som gir gode og relevante eksempler Alle må ha med egen pc med officepakken installert.

Hvem kan delta?

Alle som skal ta eksamen i teoretisk del av fagprøven innenfor områdene anleggsmaskinførerfaget, vei- og anleggsfaget eller fjell- og bergverksfaget. (Vg3-eksamen som privatist).

Kurset gir nødvendig forberedelse til å avlegge en av fagprøvene.

Hvor lenge varer kurset?

4 samlinger à 2 dager, totalt 64 timer, og i tillegg en dag for de som skal ta fjell- og bergverksfaget.

Pris: Inkluderer den digitale læreboken "Produksjon av Frode Andersen", materiell inne på læringsportalen og lunsj.

På kurset bruker alle PC istedenfor ordinær lærebok. Kursdeltakerne er derfor avhengig av å ha Microsoft Office installert på maskinen. Deltakermateriell vil ligge inne på læringsportalen Moodle cirka en uke før kursoppstart. Egeninnsats mellom samlingene er nødvendig.


Her er viktig informasjon til de som tar fagbrev:

· Deltakerne må selv melde seg opp til den teoretiske prøven ved eksamenskontoret i eget fylke her: www.privatistweb.no.

· Deltakerne må melde seg opp til den teoretiske prøven innen fristen. Oftest er fristene 15. januar for vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret.

· For de som trenger tilrettelegging, er det viktig å ha dokumentasjonen klar i god tid før oppmelding hos privatistweb.no .

Om kursdeltakeren er voksen og sitter med en gammel uttalelse, bør han eller hun sjekke om den skal fornyes.