Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Entrepriseseminar

Advokatene i MEF inviterer til entrepriseseminar der aktuelle dagsaktuelle temaer vil bli gjennomgått og diskutert. Seminaret er gratis for inntil 3 personer pr medlemsbedrift.

Dagsaktuelle temaer som: Endringer i NS 3420 - kap F - Hva er nytt? Prisreguleringsklausuler i praksis - når kan kontrakter indeksreguleres? Og hvilken indeks bør brukes Innleie av arbeidskraft – grensedragning innleie og entreprise Totalentreprise – hva innebærer det egentlig? Seminaret vil ledes av advokatene Thomas Kollerød, Erling Erstad og Tone Gulliksen. Det legges opp til samtaler og diskusjon om aktuelle temaer.