Tilbake til kurs og arrangementerAlle kurs og arrangementer
jan. 2022
Kl. 09:00-16:00
place-iconMEFs Regionskontor på Sem, Broen 6, 3170 SEMPris:6000krMedlemspris:3000krPåmeldingsfrist: 21. jan. 2022

Entrepriserett Del 2: Videregående Sem 1V22

Dette er kurset for deg som allerede har en viss kjennskap til standardkontraktene, men som ønsker mer dybdekunnskap innen praktiske problemstillinger knyttet til kontraktsoppfølging, blant annet ved endrings- og tilleggskrav.

Mål for kurset:

Å gi deltakerne en grundig gjennomgang av utvalgte viktige entrepriserettslige problemstillinger knyttet til endrings- og tilleggskrav, blant annet «plunder og heft krav» og regulering av «rigg og drift». Videre skal kurset gi deltakerne god kjennskap til risiko- og funksjonsfordeling i ulike entreprisekontrakter.

Innhold:

I kurset gir vi en redegjørelse for hvem som har risikoen for uventede og ikke-planlagte forhold, blant annet grunnforhold og prosjekteringssvikt. Videre behandles konsekvenser og krav som kan oppstå ved svikt i slike forutsetninger. Kurset tar også for seg tolkning av entreprisekontrakter og hvordan entreprenøren skal forholde seg til avvik fra standardkontraktene. Kurset er bygget opp med praktiske oppgaver / eksempler fra anleggsbransjen som belyser de ulike problemstillingene.

Vi lager kurs for anleggsbransjen!

Vi bruker kun våre egne jurister som forelesere. Med deres erfaringer og gode praktiske eksempler direkte relatert til våre medlemmers daglige utfordringer på arbeidsplassen blir teorien bare et bakteppe for kurset.

Kurset egner seg for: Daglig leder, anleggsleder og prosjektleder, eller andre i bedriften som følger opp kontraktsforpliktelsene.

Hvor lenge varer kurset? 7 timer.

Prisen er inkludert elektronisk kursmateriell, lunsj og kaffepauser.

Du selv må ta med NS 8405. Og den kan kjøpes hos Standard Norge.

Tema som tas opp:

  • Ulike entrepriseformer
  • Ulike oppgjørsmodeller
  • Risiko og funksjonsfordeling i de ulike kontraktsmodeller
  • Tolkning av entreprisekontrakter
  • Avvik fra standardkontraktene
  • Endringsregimet
  • Regulering av rigg og drift
  • Krav om «plunder og heft» tillegg

Påmelding
place-iconMEFs Regionskontor på Sem, Broen 6, 3170 SEMPris:6000krMedlemspris:3000krPåmeldingsfrist: 21. jan. 2022
Informasjon om deltager

Kjønn (som registrert i folkeregisteret)*

Norway
Kopi av påmeldingsbekreftelsen sendes også til e-postadressen registrert på arbeidsgiver.
Arbeidsgiver
Søker...
Hvem skal betale for deltakelsen?
Faktura referanse
Kostnadssted / prosjektnummer
Kommentar?
Samtykke