Tilbake til kurs og arrangementerAlle kurs og arrangementer
jan. 2021
Kl. 09:00-16:00
place-iconMEFs Regionskontor på Sem, Broen 6, 3170 SEMPris:6000krMedlemspris:3000krPåmeldingsfrist: 8. jan. 2021

Entrepriserett Del 1: Innføring Sem

Å kjenne de grunnleggende reglene innen entrepriserett, er nøkkelen for å gjennomføre prosjekter på en god måte. Dette kan både bidra til et bedre økonomisk resultat for bedriften, samt forhindre tvister underveis i prosjektgjennomføringen.

Anleggsbransjen preges av stadig høyere konkurranse og mer formaliserte prosesser. Om du/bedriften fortsatt lever etter prinsippet «et ord er et ord» er dette kurset for deg og din bedrift.

Mål for kurset:

Forstå grunnleggende entrepriserett – fra avtaleinngåelse til overlevering av prosjektet. Forstå og skille mellom entrepriseformer og kontraktstandardene NS 8405/8406/8407. Kjenne til når entreprenøren kan kreve mer betalt eller mer tid, og hvordan slike krav skal fremsettes.

Innhold:

Dette kurset vil gi deltakerne en grundig gjennomgang av de mest praktiske rettslige problemstillingene ved gjennomføring av prosjekter i anleggsbransjen. Kurset er lagt opp med en rekke praktiske problemstillinger / oppgaver hentet fra anleggsbransjen.

Vi lager kurs for anleggsbransjen!

Vi bruker kun våre egne jurister som forelesere. Med deres erfaringer og gode praktiske eksempler direkte relatert til våre medlemmers daglige utfordringer på arbeidsplassen, blir teorien bare et bakteppe for kurset.

Kurset egner seg for: Daglig leder, anleggsleder, prosjektleder, BAS/Formann, eller andre i bedriften som følger opp kontraktsforpliktelsene.

Hvor lenge varer kurset? 7 timer.

Prisen er inkludert elektronisk kursmateriell, lunsj og kaffepauser.


Du selv må ta med NS 8405. Den kan kjøpes hos Standard Norge.


Tema på kurset er:

- Rettskildesituasjonen innen entrepriseretten.
- Entreprenørenes forpliktelser.
- Sikkerhetsstillelse og forsikring.
- Vederlags- og oppgjørsreglene.
- Endringer - varslingsreglene.
- Fristforlengelse og vederlagsjustering.
- Risikoen for oppfyllelsesvansker.
- Forsinkelse.
- Mangler ved kontraktsarbeidet.
- Overtakelse av kontraktsarbeidet.
- Regler for avbestilling.