Tilbake til kurs og arrangementerAlle kurs og arrangementer
okt. 2022
place-iconMEF-skolens digitale kursromPris:5400krMedlemspris:2700krPåmeldingsfrist: 7. okt. 2022

Entrepriserett del 1: Innføring - I digitalt kursrom

Å kjenne de grunnleggende reglene i entrepriserett, er nøkkelen til å gjennomføre prosjekter på en god måte. Dette kan både bidra til et bedre økonomisk resultat for bedriften, og forhindre tvister underveis i prosjektgjennomføringen. Anleggsbransjen preges av stadig høyere konkurranse og mer formaliserte prosesser. Om du/bedriften fortsatt lever etter prinsippet «et ord er et ord» er dette kurset for deg og din bedrift.

Samlinger

1

10.10.2022 kl.07:00 - 10.10.2022 kl.10:00

Entrepriserett Del 1 Digitalt - Dag 1

2

11.10.2022 kl.07:00 - 11.10.2022 kl.10:00

Entrepriserett Del 1 Digitalt - Dag 2

Mål for kurset:

Forstå grunnleggende entrepriserett – fra avtaleinngåelse til overlevering av prosjektet. Forstå og skille mellom entrepriseformer og kontraktstandardene NS 8405/8406/8407. Kjenne til når entreprenøren kan kreve mer betalt eller mer tid, og hvordan slike krav skal fremsettes.

Innhold:

Dette kurset vil gi deltakerne en grundig gjennomgang av de mest praktiske rettslige problemstillingene ved gjennomføring av prosjekter i anleggsbransjen. Kurset er lagt opp med en rekke praktiske problemstillinger/oppgaver hentet fra anleggsbransjen.

Kurset egner seg for daglig leder, anleggsleder, prosjektleder, BAS/Formann, eller andre i bedriften som følger opp kontraktsforpliktelsene.


Vi lager kurs for anleggsbransjen! Vi bruker kun våre egne jurister som forelesere. Med deres erfaringer og gode praktiske eksempler relatert til våre medlemmers daglige utfordringer på arbeidsplassen, blir teorien bare et bakteppe for kurset.


Kurset gjennomføres i digitalt kursrom, og du deltar fra din pc. Du vil få informasjon om hvordan du finner kursrommet i god tid før kursstart. Krav til utstyr er kun pc med lyd, mikrofon og god Internett-tilgang.

Hvor lenge varer kurset? 7 timer. Kurset går over 2 dager fra kl 09.00-12.00 begge dager.

Får kursdeltakere kursbevis? Ja.


Prisen er inkludert elektronisk kursmateriell og tilgang til MEF-skolens læringsportal og digitale kursrom.

Du må selv ta med NS 8405. Den kan kjøpes hos Standard Norge.

Blant temaene som behandles er:

 • Rettskildesituasjonen innen entrepriseretten
 • Entreprenørenes forpliktelser
 • Sikkerhetsstillelse og forsikring
 • Vederlags- og oppgjørsreglene
 • Endringer - varslingsreglene
 • Fristforlengelse og vederlagsjustering
 • Risikoen for oppfyllelsesvansker
 • Forsinkelse
 • Mangler ved kontraktsarbeidet
 • Overtakelse av kontraktsarbeidet
 • Regler for avbestilling
Påmelding
place-iconMEF-skolens digitale kursromPris:5400krMedlemspris:2700krPåmeldingsfrist: 7. okt. 2022
Informasjon om deltager

Kjønn (som registrert i folkeregisteret)*

Norway
Kopi av påmeldingsbekreftelsen sendes også til e-postadressen registrert på arbeidsgiver.
Arbeidsgiver
Søker...
Hvem skal betale for deltakelsen?
Faktura referanse
Kostnadssted / prosjektnummer
Kommentar?
Samtykke