Tilbake til kurs og arrangementerAlle kurs og arrangementer
aug. 2020
place-iconThon Hotel Førde, Hafstadvegen 26, 6800 FØRDEPris:18200krMedlemspris:9100krPåmeldingsfrist: 13. aug. 2020

Eksamensforberedende: fagbrev i anleggsfagene - Førde

Legg til rette for at dine medarbeidere skal bestå fagprøven. Send dem på MEF-skolens kurs, som er spesielt laget for kandidater i anleggsbransjen. Kurset er gratis. Lærlinger og andre som mottar offentlig støtte betaler vanlig kurspris.

Samlinger

1

18.9.2020 kl.06:30 - 19.9.2020 kl.14:00

2. Samling

2

30.10.2020 kl.07:30 - 31.10.2020 kl.15:00

3. Samling

3

6.11.2020 kl.07:30 - 7.11.2020 kl.15:00

4. Samling

4

28.8.2020 kl.06:30 - 29.8.2020 kl.14:00

1. Samling

Kurset gir opplæring innen:

  • anleggsmaskinførerfaget
  • vei- og anleggsfaget
  • fjell- og bergverksfaget

Kurset består av 3 felles samlinger à 2 dager. I tillegg kommer en siste samling der kursdeltakeren kan fordype seg i ett fagområde. For anleggsmaskinfører- og veg- og anleggsfagene er denne siste på 2 dager, mens fjell- og bergverksfagets siste samling er på 3 dager. Det vil si at fjell- og bergverkskandidatene er med på kurset «Forberedende kurs for bergsprengereksamen».

Det er lagt opp til klasseundervisning med gode fagpersoner fra bransjen som gir gode og relevante eksempler Alle må ha med egen pc med officepakken installert.

Hvem kan delta?

Alle som skal ta eksamen i teoretisk del av fagprøven innenfor områdene anleggsmaskinførerfaget, vei- og anleggsfaget eller fjell- og bergverksfaget. (Vg3-eksamen som privatist).

Kurset gir nødvendig forberedelse til å avlegge en av fagprøvene.

Hvor lenge varer kurset?

4 samlinger à 2 dager, totalt 64 timer, og i tillegg en dag for de som skal ta fjell- og bergverksfaget.

Pris: Inkluderer den digitale læreboken "Produksjon av Frode Andersen", materiell inne på læringsportalen og lunsj.

På kurset bruker alle PC istedenfor ordinær lærebok. Kursdeltakerne er derfor avhengig av å ha Microsoft Office installert på maskinen. Deltakermateriell vil ligge inne på læringsportalen Moodle cirka en uke før kursoppstart. Egeninnsats mellom samlingene er nødvendig.


Her er viktig informasjon til de som tar fagbrev:

· Deltakerne må selv melde seg opp til den teoretiske prøven ved eksamenskontoret i eget fylke her: www.privatistweb.no.

· Deltakerne må melde seg opp til den teoretiske prøven innen fristen og før påmelding til dette kurset. Oftest er fristene 15. januar for vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret.

· For de som trenger tilrettelegging, er det viktig å ha dokumentasjonen klar i god tid før oppmelding hos privatistweb.no .

Om kursdeltakeren er voksen og sitter med en gammel uttalelse, bør han eller hun sjekke om den skal fornyes.

Kurset er gratis. Regjeringen har bevilget midler gjennom bransjeprogrammet (anlegg) for at de som er permitterte eller arbeidsledige i anleggsektoren grunnet korona-krisen, skal gis mulighet til å styrke sin fagkompetanse.

Lærlinger og andre som mottar offentlig støtte betaler vanlig kurspris.

Påmelding
place-iconThon Hotel Førde, Hafstadvegen 26, 6800 FØRDEPris:18200krMedlemspris:9100krPåmeldingsfrist: 13. aug. 2020
Informasjon om deltager
Kopi av påmeldingsbekreftelsen sendes også til e-postadressen registrert på arbeidsgiver.
Arbeidsgiver
Søker...
Hvem skal betale for deltakelsen?
Faktura referanse
Velg alternativ som passer for deg
Kommentar?
Samtykke