Tilbake til kurs og arrangementerAlle kurs og arrangementer
okt. 2024
place-iconQuality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50, 5254 SANDSLIPris:12400krMedlemspris:6200krPåmeldingsfrist: 17. sept. 2024

Bergsprengningsteori - forberedende Bergen 1H24

Kurset gir opplæring i bergsprengningsteori for å ta prøve som bergsprenger.

Samlinger

1

2.10.2024 kl.08:30 - 4.10.2024 kl.16:00

Varighet

På de fysiske kursene får deltakerne utdelt kursmateriell.

Ved digitale kurs må alle ha tilgang til PC med kamera og lyd, samt ha Microsoft Office installert på maskinen. Deltakermateriell ligger på læringsportalen Moodle.

Mål for kurset er at deltakerne skal kunne gjennomføre sprengningsarbeidet i virksomheten, slik at arbeidet er i tråd med brukernes behov, samfunnets prioriteringer og gjeldende bestemmelser innenfor sprengningsfagets arbeidsområder.

Deltakerne skal også kunne:

 • følge aktuelt regelverk i praktisk sprengningsarbeid.
 • utarbeide bore- og ladeplan for grøfter.
 • anvende forskjellige metoder for risikovurdering.

Ha kunnskap om:

 • avviksbehandling
 • de forskjellige tennmidlenes funksjoner og bruksområder
 • nummerering av salver
 • bergartens bor- og sprengbarhet
 • brytningsmekanikk
 • utarbeidelse av bore- og ladeplan for pallsprenging ved hjelp av enkle beregningsmetoder
 • rystelser, beregning og forbedrende tiltak i henhold til NS 8141

Kjenne til:

 • de forskjellige typer boreutstyr og hvilke bruksområder dette nyttes til.
 • innholdet i en sprengningsplan.
 • hvem som har ansvaret for utarbeidelse av sprengningsplanen.
 • mastegrop- og synksprengning.
 • tunnelsprengning.

Hvem kan delta?

 • De som går på skolen i dag og skal ta fagbrev innen fjell- og bergverksfaget.
 • De som har bestått fagprøve i fjell- og bergverksfaget.
 • De som har bestått fagprøve i steinfaget eller annen relevant fagprøve i anleggsteknikk enn fjell- og bergverksfaget, og gjennom en særskilt opplæringsbok kan dokumentere to års relevant praksis fra bergsprengningsarbeid etter at fagbrevet ble utstedt.
 • De som har bestått relevant ingeniørutdanning, og kan dokumentere ett års praksis fra bergsprengningsarbeid.

Opplæringsboken fås tilsendt fra MEF-skolen.

NB! Det er krav til fagbrev innen ett av anleggsfagene for å kunne ta eksamen som bergsprenger. Dersom du ikke har fagbrev innen fjell- og bergverksfaget, må du i tillegg til fagbrevet også kunne dokumentere to års praksis fra sprengningsarbeid.

Varighet: 3 dager

Alle MEF-medlemmer får 50% rabatt av full pris.
Alle medlemsbedrifter med tariffavtale i NAF/LO på anleggs- eller miljøoverenskomsten får i tillegg 30% rabatt på medlemspris.

Påmelding
place-iconQuality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50, 5254 SANDSLIPris:12400krMedlemspris:6200krPåmeldingsfrist: 17. sept. 2024
Informasjon om deltager

Kjønn (som registrert i folkeregisteret)*

Kopi av påmeldingsbekreftelsen sendes også til e-postadressen registrert på arbeidsgiver.
Arbeidsgiver
Søker...
Hvem skal betale for deltakelsen?
Faktura referanse
Kostnadssted / prosjektnummer
Kommentar?
Samtykke