Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Bedriftslederskolen

MEFs Bedriftslederskole er utviklet med tanke på alle som har, eller er tiltenkt rollen som bedriftsleder i små eller mellomstore (1-30 ansatte) MEF-bedrifter. Hovedområdene i undervisningen er ledelse, økonomi og markedsføring.

Mål • Kunne ta lederansvar for grupper, prosjekter, avdelinger og bedriften • Kunne utarbeide markedsstrategier og -planer • Kunne personaladministrasjon og -utvikling • Kunne utarbeide og revidere relevante budsjetter • Kunne foreta budsjettkontroll og avviksanalyse • Kunne utarbeide relevante kalkyler tilpasset aktuelle problemstillinger • Kunne analysere regnskap og utarbeide forslag til tiltak • Kunne bruke relevante verktøy for å vurdere ulike investeringer og produktvalg • Kunne planlegge og gjennomføre organisasjonsutvikling • Ha kunnskap om bedriftsetablering • Ha kunnskap om kjøpsadferd og markedsplanens innhold • Ha kunnskap om organisasjons-, ledelses- og motivasjonsteori • Ha kunnskap om økonomiske planleggings- og styringsverktøy • Ha kunnskap om regnskapssystemets oppbygging • Kjenne til formelle krav ved etablering av bedrift • Kjenne til godkjenning av foretak i henhold til PBL og relevante lover og forskrifter for bransjen • Kjenne til forretningsplanens innhold • Kjenne til ulike bedriftskulturer og etiske og miljømessige problemstillinger for bransjen Emner Ledelse o Organisasjon og ledelse o Kvalitetsstyring o Kommunikasjon og informasjon o Mennesket i arbeidslivet, organisering, ledelse o Organisasjonsutvikling o Lover og systematisk HMS o Personalarbeid og psykososialt arbeidsmiljø. Økonomi o Økonomistyring og forretningsplan o Bedriftsetablering og avvikling o Inntekter og kostnader, finansregnskapet, regnskapsanalyse, budsjettet som styringsverktøy o Kalkylemetoder og lønnsomhetsvurderinger Markedsføring o Markedsføringsledelse o Etikk og lovverk o Forretningsidé, visjon, mål og bedriftsstrategi o Kjøpsatferd, markedsundersøkelser, situasjonsanalyser, markedssegmentering o utforming av markedsstrategien Gjennomføring og varighet Skolen gjennomføres med 3 samlinger á 4 dager og en eksamenssamling á 2 dager (oppsummering og eksamen). Vurdering Deltakerne leverer hjemmeoppgaver som vurderes med bestått-ikke bestått, og til slutt en 5 timers skriftlig eksamen. Hvem kan delta? Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper for å kunne delta på Bedriftslederskolen, men kjennskap til bransjen og bransjeterminologi er en fordel.