Tilbake til kurs og arrangementerAlle kurs og arrangementer
sept. 2022
place-iconMEF-huset, Fred Olsensgate 3, 0152 OSLOPris:30500krMedlemspris:15250krPåmeldingsfrist: 30. aug. 2022

Administrasjonsskolen 2022

Deltakerne gis grunnleggende opplæring i effektivisering og systematisering av administrative oppgaver, samt grunnleggende opplæring i KS og HMS. Deltakerne får også innblikk i økonomisk styring av prosjekt og bedrift. Deltakerne blir dessuten i stand til å ivareta alle formelle plikter, så de kan utgjøre en støttefunksjon for ledelsen, samt bistå prosjektleder og anleggsleder i planlegging og oppfølging av prosjekt.

Samlinger

1

6.9.2022 kl.07:00 - 8.9.2022 kl.13:00

Samling 1

2

27.9.2022 kl.07:00 - 29.9.2022 kl.13:00

Samling 2

3

25.10.2022 kl.07:00 - 27.10.2022 kl.13:00

Samling 3

4

22.11.2022 kl.08:00 - 24.11.2022 kl.14:00

Samling 4

Deltakerne skal kunne:

 • Etablere gode administrative rutiner og system for registrering, dokumentasjon, rapportering og arkivering.
 • Følge opp bedriftens KS- og HMS-rutiner.
 • Bistå ved utarbeidelse av KS- og HMS-dokumenter, samt oppfølging av pålagt dokumentasjon og rapportering.
 • Ivareta administrative oppgaver knyttet til kunde- og myndighetskrav.
 • Metoder og verktøy for økonomistyring, herunder økonomistyring av prosjekt og bedrift.
 • Føring av regnskap, lønn og mva., herunder følge opp periodisering av månedlige prosjektregnskap.
 • Hvordan foreta fakturering, purring og inkasso.
 • Gi nødvendig støtte i planlegging og oppfølging av prosjekt.
 • Utarbeide rapporter til daglig leder og styret.
 • Personalbehandling og arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Rollefordelingen mellom administrativt personell, anleggsleder, prosjektleder og daglig leder.
 • Utarbeidelse av FDV-dokumentasjon.
 • Markedsarbeid.

Emner:

 • Administrative rutiner
 • Lover og forskrifter knyttet til personalbehandling, HMS og Plan- og bygningsloven.
 • Økonomi – sentrale begreper og nøkkeltall, likviditet og oppbygging av regnskap - Økonomistyring
 • Markedsarbeid og kundebehandling
 • HMS og personell
 • Oppfølging av offentlige krav
 • Styrearbeid

Hvem kan delta?

Administrasjonsmedarbeidere med ansvar og oppgaver knyttet til generelle kontorfunksjoner. Administrativt personell og kontorledere, samt daglige ledere med behov for kompetanseheving i administrative rutiner.

Krever ingen spesielle forkunnskaper for å delta, men generell datakompetanse er en fordel.

Varighet og gjennomføring:

4 samlinger á 2,5 dager.
Oppstart alle samlinger - tirsdag kl: 9, avslutning - torsdag ca kl: 15
Opplæringen vil bestå av forelesninger, diskusjoner, gruppearbeider og rollespill.