Tilbake til kurs og arrangementerAlle kurs og arrangementer
sept. 2022
place-iconMEF-skolens digitale kursromPris:28100krMedlemspris:14050krPåmeldingsfrist: 30. aug. 2022

Administrasjonsskolen i digitalt kursrom

Skolen gjennomføres i digitalt kursrom. Deltakerne gis grunnleggende opplæring i effektivisering og systematisering av administrative oppgaver, samt grunnleggende opplæring i KS og HMS. Deltakerne får også innblikk i økonomisk styring av prosjekt og bedrift. Deltakerne blir dessuten i stand til å ivareta alle formelle plikter, så de kan utgjøre en støttefunksjon for ledelsen, samt bistå prosjektleder og anleggsleder i planlegging og oppfølging av prosjekt.

Samlinger

1

6.9.2022 kl.07:00 - 8.9.2022 kl.13:00

Samling 1

2

27.9.2022 kl.07:00 - 29.9.2022 kl.13:00

Samling 2

3

25.10.2022 kl.07:00 - 27.10.2022 kl.13:00

Samling 3

4

22.11.2022 kl.08:00 - 24.11.2022 kl.14:00

Samling 4

Deltakerne skal kunne:

 • etablere gode administrative rutiner og system for registrering, dokumentasjon, rapportering og arkivering.
 • følge opp bedriftens KS- og HMS-rutiner.
 • bistå ved utarbeidelse av KS- og HMS-dokumenter, samt oppfølging av pålagt dokumentasjon og rapportering.
 • ivareta administrative oppgaver knyttet til kunde- og myndighetskrav.
 • metoder og verktøy for økonomistyring, herunder økonomistyring av prosjekt og bedrift
 • føring av regnskap, lønn og mva., herunder følge opp periodisering av månedlige prosjektregnskap
 • hvordan foreta fakturering, purring og inkasso
 • gi nødvendig støtte i planlegging og oppfølging av prosjekt
 • utarbeide rapporter til daglig leder og styret
 • personalbehandling og arbeidsrettslige problemstillinger
 • rollefordelingen mellom administrativt personell, anleggsleder, prosjektleder og daglig leder
 • utarbeidelse av FDV-dokumentasjon
 • markedsarbeid

Emner på skolen:

 • Administrative rutiner
 • Lover og forskrifter knyttet til personalbehandling, HMS og Plan- og bygningsloven.
 • Økonomi – sentrale begreper og nøkkeltall, likviditet og oppbygging av regnskap
 • Økonomistyring
 • Markedsarbeid og kundebehandling
 • HMS og personell
 • Oppfølging av offentlige krav
 • Styrearbeid

Hvem kan delta?

 • Administrasjonsmedarbeidere med ansvar og oppgaver knyttet til generelle kontorfunksjoner.
 • Administrativt personell og kontorledere, samt daglige ledere med behov for kompetanseheving i administrative rutiner.
 • Krever ingen spesielle forkunnskaper for å delta, men generell datakompetanse er en fordel.

Varighet og gjennomføring

4 samlinger á 2,5 dager.

Skolen gjennomføres i digitalt kursrom, noe som betyr at du kan følge undervisningen fra din egen PC, og følgelig oppholde deg der det måtte passe best.

Oppstart alle samlinger - tirsdag kl: 10, avslutning - torsdag ca kl: 16.

Det kreves at deltaker har PC med god nettilgang og mikrofon.

Opplæringen vil bestå av forelesninger, diskusjoner, gruppearbeider og rollespill.