MEF avd. Skog

Fagsjef Bjørn Lauritzen
907 37 626
bjorn.lauritzen@mef.no

MEF avd Skog representerer våre skogsentreprenører.

MEF avd. Brønn- og spesialboring


Fagsjef Einar Østhassel
908 66 302
einar.osthassel@mef.no

MEF avd. Brønn- og spesialboring representerer våre brønnborere.

MEF avd. Gjenvinning og avfallshåndtering

Fagsjef Sverre Huse-Fagerlie
488 94 993
Sverre.Huse-Fagerlie@mef.no

MEF avd. Gjenvinning og avfallshåndtering representerer våre gjenvinnings- og avfallsbedrifter.

Nyhet om Den femte «Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall» (NHP 5), 15. februar

Gjenvinningsfaget har eget fagbrev, innlegg fra 22. januar