Mennesker med lasermåler i arbeid
Mennesker med lasermåler i arbeid

KSMEF

KSMEF er et system utviklet for våre medlemsbedrifter og er et ledd i vår satsing på kvalitetssikring og HMS.

Hvorfor trenger du KSMEF?

Mange fordeler

 • Effektiv prosjektstyring
 • Gi kunden trygghet for kvalitet, pris og levering til rett tid
 • Ivareta myndighetenes krav til dokumentasjon og etterlevelse
 • Sikre at bedriftens egne krav ivaretas
 • Samhandle med involverte parter i et prosjekt
 • Ha oversikt over uønskede hendelser, avvik og endringer

Lett tilgjengelig
Systemet er tilgjengelig på de fleste plattformer og enheter og deles i to hoveddeler:

 • Administrasjon, oppfølging og arkivering gjøres via web
 • Utfylling av sjekklister, avvik, endringer og dokumentasjon gjøres via app

Mange muligheter

 • Prosjekt som gjentas ofte? Enkel gjenbruk av dokumentasjon
 • med versjonshåndtering har du alltid sist reviderte tegning
 • benytt malene som de er, tilpass dem, eller legg inn egne
 • Samlet oversikt over hva som bør forbedres


Du får tilgang til

 • Et moderne, oppdatert system tilpasset MEF-bedriftene
 • Support og bistand gjennom MEF sine regionskontorer
 • Gratis kom-i-gang kurs
 • Sikker lagring


Kom i gang

 • Kontakt ditt regionskontor for å få tilgang
 • Du må ha tilgang til internett på nyere pc med MC Office
 • Alle brukere/ansatte må ha egen e-postadresse
 • App brukes på smart-telefon og/eller nettbrett


KSMEF er tilgjengelig for følgende:

 • Bedrifter som er medlemmer av MEF
 • Bedrifter som har søkt medlemskap i MEF, men som ikke tilfredsstiller kravet til to-års drift. (Tilgang må da godkjennes av regionstyret.)
 • Skoler som utdanner fagpersoner innenfor MEFs bransjer og som har et samarbeid med MEF.

Priser

For tilgang til KSMEF fyll ut informasjonen under og send inn. Du vil da motta brukeravtale. Tilgang gis når utfylt brukeravtale er mottatt av MEF.

Pris fastsettes utfra bedriftens størrelse og om den er medlem i MEF eller ikke.

SmartMEF - nytt HMS og kvalitetssystem

MEF og SmartDok har signert en ny avtale. MEF-medlemmer vil etter hvert får egen HMS/KS-modul i SmartDok - SmartMEF.

KSMEF skal fases ut, og SmartDok overtar ansvaret for å levere denne tjenesten.

Avtalen innebærer at malbiblioteket og funksjonalitet i KSMEF flyttes over i SmartMEF som er en modul SmartDok sin HMS/KS Pro modul. For mange MEF-medlemmer som i dag bruker både KSMEF og SmartDok vil det bety at man får alt i ett system via SmartMEF.

Les mer på KSMEF.no

Status om SmartMEF 1. februar 2022.