Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde.
Publisert: 21-09-2022

Meld deg på våre juridiske kurs

Her får du en oversikt over juskurs som gjennomføres før jul. Øk kompetansen i bedriften din!

Våre kurs er tilpasset spesielt for og av fagfolk i anleggsbransjen, og det brede utvalget vil si at det finnes kurs tilpasset alle fra lærlinger til ledere. Slik kan vi være sikre på at du vil lære, og få utbytte av kursene du tar hos oss. Vi har både fysiske og digitale juridiske kurs.

 • 10. oktober: Praktisk arbeidsrett - Sem
  Ta kurs i arbeidslivsreglene: Praktisk arbeidsrett. Alle som driver virksomhet eller har personalansvar, bør ha juridisk kunnskap om og kjennskap til gjeldende krav, lover og regler innen temaet arbeidsrett. Har du ikke den nødvendige kunnskapen, kan det gå galt. Påmeldingsfrist: 25. sept.
  Les mer og meld deg på her
 • 10. oktober: Entrepriserett del 1: Innføring - I digitalt kursrom
  Å kjenne de grunnleggende reglene i entrepriserett, er nøkkelen til å gjennomføre prosjekter på en god måte. Dette kan både bidra til et bedre økonomisk resultat for bedriften, og forhindre tvister underveis i prosjektgjennomføringen. Anleggsbransjen preges av stadig høyere konkurranse og mer formaliserte prosesser. Om du/bedriften fortsatt lever etter prinsippet «et ord er et ord» er dette kurset for deg og din bedrift. Påmeldingsfrist: 25. sept.
  Les mer og meld deg på her
 • 12. oktober: Jus i forbrukerforhold - digitalt kursrom
  Dette er kurset for deg som har oppdrag for privatpersoner (forbrukere). Kurset gir en innføring i lovgivningen (bustadoppføringsloven og håndverkertjenesteloven) som gjelder på området. Dette er lovgivning som verner forbrukers interesser og som er ufravikelig. Det er derfor viktig for entreprenørene å gjøre seg kjent med de særlige bestemmelsene som gjelder på området. Påmeldingsfrist: 27. sept.
  Les mer og meld deg på her
 • 18. oktober: Entrepriserett Del 1: Innføring - Bergen
  Å kjenne de grunnleggende reglene i entrepriserett, er nøkkelen til å gjennomføre gode prosjekter med bedre økonomisk resultat for bedriften. Du vil i tillegg få en forståelse for hvordan du kan forhindre tvister underveis i prosjektet. Påmeldingsfrist: 3. okt.
  Les mer og meld deg på her
 • 25. oktober: Entrepriserett Del 1: Innføring - Harstad
  Å kjenne de grunnleggende reglene i entrepriserett, er nøkkelen til å gjennomføre gode prosjekter med bedre økonomisk resultat for bedriften. Du vil i tillegg få en forståelse for hvordan du kan forhindre tvister underveis i prosjektet. Påmeldingsfrist: 10. okt.
  Les mer og meld deg på her
 • 26. oktober: Entrepriserett Del 2: Videregående - Harstad
  Dette er kurset for deg som allerede har en viss kjennskap til standardkontraktene, men som ønsker mer dybdekunnskap innen praktiske problemstillinger knyttet til kontraktsoppfølging, blant annet ved endrings- og tilleggskrav. Påmeldingsfrist: 11. okt.
  Les mer og meld deg på her

Se hele kurskalenderen her

Alle MEF-skolens kurs er utarbeidet av og for fagfolk innen anlegg. Dermed kan du være sikker på at det du lærer, er relevant for deg og kan brukes i din bedrift.