Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 15-06-2022

Webinar om åpenhetsloven

Større bedrifter må forholde seg til åpenhetsloven som trer i kraft 1. juli. Delta på MEF sitt webinar om åpenhetsloven onsdag 22. juni.

Formålet med åpenhetsloven er at den skal «fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold».

Det sentrale i loven er at den pålegger «større virksomheter» å utføre aktsomhetsvurderinger, i tillegg til å redegjøre for disse vurderingene. Redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger skal første gang publiseres innen 30. juni 2023.

Åpenhetsloven pålegger også bedriftene en allmenn informasjonsplikt. Denne gjelder allerede fra loven trer i kraft 1. juli 2022.


Delta på webinar om åpenhetsloven onsdag 22. juni kl 09.30 - 10.30.
Møtelink til Teams.


Les mer om Åpenhetsloven her.