Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 14-12-2021

Ledig stilling som opplæringskonsulent i Kristiansand

OKAB Agder søker etter ny kollega til vårt distriktskontor i Kristiansand. Søknadsfrist 10. januar.

Vi har fire ansatte ved kontoret i Kristiansand, og søker nå etter ny opplæringskonsulent i 100 % stilling.

Opplæringskonsulenten har ansvar for å tegne nye lærekontrakter og følge opp lærlinger og lærebedrifter innen anleggs- og bergfagene. OKAB Agder er godkjent i følgende fag: Anleggsgartner, anleggsmaskinfører, anleggsmaskinmekaniker, vei- og anlegg, asfalt, fjell- og bergverk, yrkessjåfør, gjenvinning, betong og skogfaget.Arbeidsoppgavene vil være:

 • Rekruttering av både elever/lærlinger og opplæringsbedrifter
 • Tegne lærekontrakter og følge opp lærlinger og lærebedrifter
 • Tilrettelegge opplæringsløpet individuelt for lærling og bedrift
 • Kontakt med myndigheter og skoler som gjelder fagopplæring
 • Markedsføre fagene
 • Tilrettelegge og gjennomføre relevante kurs

Ønskede kvalifikasjoner

 • Har erfaring og god kjennskap til anleggsvirksomhet
 • Har fagbrev og/eller teknisk fagskole eller annen relevant utdanning/arbeidserfaring som dekker arbeidsområdet
 • Fordel med erfaring fra undervisning og opplæring med pedagogiske evner
 • Kan arbeide selvstendig, strukturert og i samarbeid med andre
 • Har god kompetanse i bruk av IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi)
 • Er resultatorientert, initiativrik og innbyr til tillit
 • Personlig egnethet blir tillagt stor vekt.Vi tilbyr:

 • En utfordrende stilling med mange og varierte arbeidsoppgaver
 • Et spennende og sterkt fagmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Et hyggelig arbeidsmiljø
 • Telefon, helseforsikring og kjøregodtgjørelse
 • Pensjonsordning

Stillingen vil medføre en del reisevirksomhet og betinger bruk av egen bil. Kvinner oppfordres til å søke stillingen.

For nærmere opplysninger, kontakt regionsjef Marie Oftedal på telefon: 95240482 eller daglig leder for OKAB Agder Frank Nygård på telefon: 97952010.
Se også våre nettsider www.okab.no.

Skriftlig søknad merket «Opplæringskonsulent Agder» med CV og vitnemål sendes innen 10. januar 2022 til firmapost@mef.no.