Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 6-12-2021

Oppdatering på korona-regler

Her kan du se en status på nasjonale råd og regler som gjelder fra 3. desember.

Fra 3. desember 2021 gjelder følgende nasjonale råd og regler:

 • Holde seg hjemme og teste seg ved sykdom
 • Holde avstand, unngå håndhilsing og klemming. Voksne bes vurdere om de kan redusere nærkontakter noe.
 • Bruke munnbind der det ikke er mulig å holde avstand i kollektivtransporten/taxi
 • Bruke munnbind der det ikke er mulig å holde avstand på butikker/kjøpesentre
 • Bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten
 • Økt bruk av hjemmekontor der det er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester
 • Regler ved innreise til Norge, se oversikt over dette under.

Innreise til Norge

Ved innreise til Norge gjelder det noen hovedregler. Disse er at alle reisende i utgangspunktet skal registrere seg før ankomst og teste seg ved ankomst til Norge. Uvaksinerte og personer uten verifiserbart koronasertifikat må også teste seg før avreise til Norge, og må i karantene dersom de kommer fra et område med karanteneplikt.

Det finnes egne regler for reisende fra Sør-Afrika og omkringliggende land i forbindelse med omikron-varianten.

Det gjelder likevel flere unntak til reglene om innreise.

For personer som er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 ila. de siste seks månedene og kan dokumentere dette med et verifiserbart koronasertifikat, gjelder det:

 • krav om innreiseregistrering
 • krav om testing etter ankomst ved grenseovergangsstedet i Norge

For personer over 18 år som er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 ila. de siste seks månedene, men som ikke har verifiserbart koronasertifikat, gjelder det:

Det finnes likevel flere unntak fra kravet om karanteplikt, se eget avsnitt om dette.

For personer over 18 år som ikke er fullvaksinerte og ikke har gjennomgått covid-19 ila. de siste seks månedene, gjelder:

Det finnes likevel flere unntak fra kravet om karanteplikt, se eget avsnitt om dette.

Unntak fra krav om innreisekarantene

Kravet om innreisekarantene gjelder ikke for personer som kan dokumentere at de er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 ila. de siste seks månedene, og som kan dokumentere dette med verifiserbart koronasertifikat.

For øvrige personer over 18 år, er hovedregelen at det gjelder krav om innreisekarantene, dersom man kommer fra et område som medfører innreisekarantene. Se FHI sin oversikt over hvilke områder som medfører karanteneplikt.

Det gjelder likevel en rekke unntak fra reglene om karanteneplikt, og disse unntakene følger av covid-19-forskriften §§ 6a til 6n.

Noen av unntakene er:

Arbeidspendlende fra Sverige eller Finland

 • De som ankommer Norge fra Sverige eller Finland som ledd i reise mellom arbeidssted og bosted (jobbpendling), er unntatt fra karanteneplikten forutsatt at de koronatestes i Norge første dag de ankommer Norge og deretter minst hver sjuende dag.
 • For dagpendlere fra Sverige eller Finland, gjelder krav om at de koronatestes i løpet av sju døgn etter at de sist ble testet i Norge, Sverige eller Finland.
 • Det er arbeidsgiveren eller oppdragsgiveren i Norge som organiserer og gjennomfører denne testingen for bruk av unntaket fra karanteneplikten.

Yrkessjåfører i grensekryssende ervervsmessig transport

For yrkessjåførerer i grensekryssende ervervsmessig transport, er unntatt fra innreisekarantene ved kryssing av Norges grenser i arbeidstiden. På fritiden gjelder innreisekarantene.

Personell i kritiske samfunnsfunksjoner

Personer som er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivarte befolkningens grunnleggende behov, som f.eks. personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden, etter de tester negativt med hurtigtest samme dag arbeidet skal gjennomføres.

Vi gjør oppmerksom på at denne oversikten ikke er en fullstendig gjennomgang av gjeldende regler. Vi viser til regjeringen.no for fullstendig oversikt over gjeldende nasjonale regler.

Denne oversikten er kun for nasjonale regler og råd. Vær oppmerksom på at det kan gjelde egne regler og råd for din region eller kommune .