Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 21-10-2021

Ledig stilling som rådgiver i Bergen

Er du på jobbjakt? Vi har ledig stilling som faglig rådgiver med kontorsted i Bergen. Stillingen er utfordrende og gir gode utviklingsmuligheter for den rette personen.

Det settes krav til selvstendighet, samarbeidsevne og fleksibilitet, og vi ser etter deg som er omgjengelig, løsningsorientert og er en god relasjonsbygger.

Stillingen rapporterer til regionsjef. I samarbeid med servicekontoret i Oslo vil du være ett viktig kontaktledd til offentlige myndigheter, oppdragsgivere og skoleverket.

Stillingen inngår i MEF Region vest som består av fylkene Nord Rogaland og Vestland med regionskontor i Bergen, samt to opplæringskontor, OKAB Nord Rogaland og Hordaland, og OKAB Sogn og Fjordane.

Arbeidsoppgaver

 • Tett kontakt med- og oppfølging av medlemsbedriftene.
 • Ivareta medlemmenes interesser gjennom rådgiving innen arbeidsgiverspørsmål, bruk av bransjestandarder, kontraktforståelse, helse miljø og sikkerhet (HMS), anleggsteknikk, drift og vedlikehold, vann og avløp (VA) med mer.
 • Ansvarsområde vil variere avhengig av kandidatens kompetanse og interessefelt/fagområde.
 • Planlegging og gjennomføring av medlemsmøte, seminar, fagsamlinger og kurs
 • Ta initiativ og følge opp næringspolitiske saker som er viktige for medlemsbedriftene.
 • Kontakt med offentlige og private byggherrer, politikere og andre bransjeforeninger.
 • Tilrettelegging for- og holde kurs i regi av MEF- skolen innen anleggs- og bergverksfagene.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Dyktig og samarbeidsvillig person med relevant utdanning fra teknisk fagskole, ingeniørhøgskole eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan erstatte formelle krav til utdanning.
 • Selvstendig og strukturert og samtidig en god, fleksibel teamarbeider.
 • Resultatorientert, utadvendt, initiativrik og tillitsvekkende.
 • Bransjeerfaring fra ett eller flere fagområde som anleggsteknikk, drift og vedlikehold, vann og avløp (VA), gjerne med erfaring som anleggs- eller prosjektleder, rådgiver eller byggherremiljøet.
 • Interesse/kunnskap om digitalisering, klima og miljø, arbeidslivskriminalitet eller prosjektstyring


For stillingen gjelder:

 • Konkurransedyktige vilkår
 • Gruppeliv, pensjon og helseforsikring
 • Telefon- og bilordning
 • Faglig utvikling
 • Reise og møtevirksomhet utenfor ordinær arbeidstid
 • Tilbud om opplæring og kurs

Trives du med en aktiv og variert arbeidsdag i kontakt med andre? Da er dette trolig jobben for deg! For nærmere opplysninger kontakt regionsjef Paul Olaf Baraas, tlf. 906 22 087.

Skriftlig søknad med CV merka «Faglig rådgiver» sendes til firmapost@mef.no.