Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 3-03-2021

Forskrift om smitteverntiltak på byggeplasser i Oslo

Byrådet i Oslo vedtok i går forskrift om smitteverntiltak på byggeplasser. Forskriften gjelder fra 2. mars til 23. mars og har til formål å forhindre ukontrollert spredning av mutert covid-19-virus.

Forskriften gjelder byggeplasser i Oslo kommune og byggeplasser der Oslo kommune er byggherre.

Med byggeplass menes alt bygg- og anleggsarbeid som vil vare ut over 15 virkedager eller der den forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk. Definisjonen av byggeplass er således ikke knyttet til antall arbeidere på byggeplassen, slik som forskriftene for Bergen og omegn fra forrige mnd.

Forskriften innebærer bl.a. at anbefalinger i BNLs bransjestandard for smittevern gjelder som påbud.

På samme måte som for Bergen og omegn så kan ikke personer som har oppgaver på byggeplassen arbeide på andre byggeplasser så lenge forskriften gjelder. Personer som har avsluttet sine oppgaver på byggeplassen, kan imidlertid begynne å arbeide på en ny byggeplass.

I tillegg kan spesialistoppgaver av kortere varighet, samt nødvendig renhold, fagopplæringsoppgaver og kontroll- og sikkerhetsoppgaver, utføres på flere byggeplasser så lenge personene testes hver 7. dag.

Oslo kommune vil også besørge jevnlig testing av arbeidere på byggeplasser.