Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 20-02-2021

Forhåndsgodkjenning av «egnet oppholdssted»

Det vil bli krav om forhåndsgodkjenning av innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet for gjennomføring av innreisekarantene («egnet oppholdssted»).

På Regjeringens pressekonferanse 10. februar ble det informert om at det ville bli innført krav om at innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet for gjennomføring av innreisekarantene («egnet oppholdssted») vil måtte forhåndsgodkjennes.

Det ble videre informert om at Regjeringen ville komme tilbake med mer informasjon om ordningen.

Det er nå klart at det er Arbeidstilsynet som vil administrere ordningen, og Arbeidstilsynet har nå lagt ut informasjon om ordningen på sine nettsider.


Ordningen trer i kraft fra 22. februar 2021, og det vil være mulig å søke om forhåndsgodkjenning fra kl 12 samme dag.


Kan bli tilsyn

Godkjenning av lokalene er uten tidsbegrensning, men kan trekkes tilbake dersom et tilsyn avdekker at vilkårene ikke er oppfylt i praksis. Det må betales et gebyr for saksbehandling av søknader om godkjenning, og det er ikke opplyst om gebyrets størrelse på nåværende tidspunkt.

I søknaden om godkjenning av innkvartering må følgende krav dokumenteres:

  • Arbeidstakere i innreisekarantene har enerom.
  • Hvert enkeltrom har eget bad og toalett.
  • Hvert enkeltrom har tilgang til tv og internett.
  • Hvert enkeltrom har eget kjøkken eller det tilbys matservering.
    Innkvarteringen gjør det mulig å unngå nærkontakt med andre.

Det må legges frem plantegninger som viser at hver enkelt person har enerom, eget bad og ev. tilgang til kjøkken. Det skal videre legges frem en uttalelse fra tillitsvalgt eller annen representant for arbeidstakerne. Dersom den enkelte ikke har eget kjøkken, må det fremlegges dokumentasjon for hvordan matserveringen gjennomføres på en smittevernmessig forsvarlig måte.