Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 13-08-2020

Utvider permitteringsperioden til 52 uker

For å motvirke unødvendige oppsigelser vil regjeringen utvide permitteringsperioden til 52 uker fra 1. november.

Regjeringen varsler at permitteringsperioden utvides fra 26 til 52 uker. Dette for å gjøre koronasituasjonen mer håndterbar for næringslivet.

I pressemeldingen viser regjeringen til at det samtidig er viktig å sikre at arbeidsgiver løpende vurderer hvor nødvendig det er å holde arbeidstakere permitterte. Virksomheter i vekst må få tilgang på nødvendig arbeidskraft. Regjeringen foreslår derfor i tillegg en arbeidsgiverperiode II på fem dager etter 30 ukers permittering fra 1. januar 2021.

Arbeidsgiverperiode II vil gjelde alle som har vært permittert i 30 uker eller mer per 1. januar.

Regjeringen legger til grunn at disse endringene er knyttet til den ekstraordinære situasjonen norsk økonomi nå opplever, og at behovet for utvidet permitteringsperiode er midlertidig. Det legges derfor til grunn at maksimal periode med fritak for lønnsplikt og dagpenger under permittering igjen blir 26 uker for permitteringer som iverksettes etter 30. juni 2021, dersom forholdene ligger til rette for det.

Samtidig som permitteringslengden utvides til 52 uker fra 1. november, går man tilbake til det normale regelverket der maksimal permitteringsperiode vurderes innenfor en 18 måneders periode.