Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 15-06-2020

Vi trenger innspill fra din bedrift

Vi trenger dine innspill mer enn noensinne.. I dag sender vi ut vår store halvårlige medlemsundersøkelse på e-post. Det tar kun 5 minutter å svare.

MEF gjennomfører to ganger i året en undersøkelse som blant annet tar for seg status for medlemsbedriftene når det gjelder oppdragsmengde og kapasitet. I tillegg spørres det også om forventningene bedriftene har fremover.

- 805 medlemsbedrifter svarte i forrige medlemsundersøkelse i november og det er vi veldig takknemlige for. Det er viktig at vi som jobber for MEF får innsikt i hvordan medlemmene opplever at vi jobber for dem og hva som skjer i de ulike bransjene.

- Dette er viktig for at vi skal jobbe mest mulig målrettet for medlemmene og påvirke arbeidshverdagen deres i positiv retning, sier administrerende direktør Julie Brodtkorb og legger til:

- 2020 har vært et spesielt år gitt koronakrisen der vi har gjennomført fire ekstraordinære medlemsundersøkelser om hvordan medlemsbedriftenes markedssituasjon er blitt påvirket og en egen undersøkelse om graveskader. Vi skjønner at det kanskje oppleves som overveldende, men svarene dere gir oss har vært ekstremt viktige og nyttige for å vise myndighetene og publikum hvilke utfordringer dere har møtt og møter.

Vi håper så mange av dere som mulig tar de 5 minuttene det tar for å svare på disse spørsmålene. Vi bruker alltid deres synspunkter og opplevelser for å nå frem til de som bestemmer rammevilkårene for våre bransjer, avslutter Brodtkorb.

Medlemsundersøkelsen er sendt til e-posten registrert på din bedrift!

Har du spørsmål eller lurer på noe annet i undersøkelsen er det bare å ta kontakt med:
Tore A. Larsen
Fagleder næringspolitikk
Tlf.: 984 44 244
E-post: tore.andreas.larsen@mef.no