Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 18-05-2020

Informasjon om tariffoppgjøret 2020

På grunn av koronasituasjonen ble årets tariffoppgjør utsatt til etter sommerferien.

Om alt går etter planen vil arbeidet med Anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører og Miljøoverenskomsten (for Skog, Gjenvinning og avfallshåndtering og Brønn- og spesialboring) kunne starte opp i midten av september. Forhandlingsutvalgene og MEF sin arbeidsgruppe for arbeidsrett, tariffsaker og arbeidslivspolitikk har startet forberedelsene med å utarbeide et solid forhandlingsunderlag for årets oppgjør.

Forhandlingsutvalgene består av:

Anleggsoverenskomsten:
Geir Arne Lodgaard (leder) fra Dovre entreprenør AS
Trond Hulleberg fra Hulleberg & Bø AS
Svein Werner Sundquist fra Oscar Sundquist AS
Kenneth Thorstensen fra Marthinsen & Duvholt AS
Jon Sælleg fra Røstad Entreprenør AS
Fra MEF deltar Stein Gunnes, Thomas Kollerød og Øyvind Bergset

Miljøoverenskomsten:
Jørgen N. Pettersen (leder) fra Norsk Gjenvinning Renovasjon AS
Bjørn Rosenberg fra Østlandet Gjenvinning AS
Siri Andresen fra NordRen AS.
Fra MEF deltar Stein Gunnes. Silje Lindvik og Einar Østhassel deltar etter behov.

MEF sin arbeidsgruppe for arbeidsrett, tariffsaker og arbeidslivspolitikk: Stein Gunnes, Thomas Kollerød, Silje Lindvik, Solveig Nørstrud Wanvik og Terje Eikevold

Årets forhandlinger vil ha fokus på forenkling, fornying og at en viktig sak blir å få på plass retningslinjer for godtgjørelse for bevegelige helligdager i forbindelse med innarbeidingsordninger(anlegg).

På miljøavtalen vil det være viktig å se på bestemmelsene for gjennomsnittsberegning av arbeidstiden.

Ved spørsmål, kontakt:
Terje Eikevold
Seniorrådgiver i MEF
975 13 112
terje.eikevold@mef.no